Dialogové okno Upravit nastavení základního ověření umožňuje konfigurovat základní ověřování webu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Výchozí doména

Zadejte název domény, jejímž prostřednictvím mají být uživatelé ve výchozím nastavení ověřováni. Prostřednictvím této domény jsou ověřeni všichni uživatelé, kteří při přihlášení k webu neposkytnou název domény.

Sféra

Zadejte název domény nebo adresu služby DNS, která použije pověření ověřená prostřednictvím výchozí domény. Pro základní ověřování je vyplnění pole Sféra nepovinné.

Důležité informace

Pokud do pole Sféra zadáte název výchozí domény, může se stát, že název interní domény systému Microsoft Windows bude při zadání uživatelského jména a hesla zobrazen externím uživatelům.

Další odkazy


Obsah