Dialogová okna Přidat aplikaci a Upravit aplikaci umožňují přidat aplikaci na web nebo upravit stávající aplikaci. Aplikace je seskupení souborů, které doručuje obsah nebo poskytuje služby pro protokoly, jako například protokol HTTP. Kromě toho, že aplikace patří k webu, patří také do fondu aplikací izolujícího aplikaci od aplikací nacházejících se v jiných fondech aplikací na serveru. Vytvoříte-li aplikaci ve službě IIS, cesta k ní se stane součástí adresy URL webu. Je třeba určit adresář jako její kořen (neboli výchozí adresář) a potom zadat vlastnosti specifické pro tuto aplikaci.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název webu

Zobrazuje název webu, který bude obsahovat aplikaci.

Cesta

Zobrazuje cestu k aplikaci. Vytvoříte-li aplikaci na úrovni webu, zobrazí se v tomto poli znak /. Pokud aplikaci vytvoříte v rámci jiné aplikace, zobrazí se v tomto poli cesta ke stávající aplikaci, která bude novou aplikaci obsahovat, například /moje_aplikace.

Alias

Zadejte název, pomocí kterého mohou klienti přistupovat k obsahu z webového prohlížeče. Pokud má například web adresu http://www.contoso.com a vy vytvoříte pro tento web aplikaci s názvem /marketing, mohou uživatelé k aplikaci přistupovat z webového prohlížeče zadáním adresy http://www.contoso.com/marketing.

Fond aplikací

Zobrazuje vybraný fond aplikací pro danou aplikaci.

Vybrat

Otevře dialogové okno Vybrat fond aplikací, v němž můžete vybrat fond aplikací, ve kterém bude aplikace spuštěna.

Fyzická cesta

Zadejte fyzickou cestu k umístění, v němž je uložen obsah aplikace, nebo k tomuto umístění přejděte. Obsah může být uložen v místním počítači nebo ve vzdálené síťové položce. Pokud je obsah uložen v místním počítači, zadejte fyzickou cestu, například C:\Obsah. Pokud je obsah uložen ve vzdálené sdílené složce, zadejte cestu UNC, například \\Server\sdílená_složka. V případě potřeby můžete kliknout na položku Připojit jako a zadat pověření pro účet, kterému je přiděleno oprávnění pro přístup k obsahu ve fyzické cestě.

Otevře dialogové okno Vyhledat složku, ve kterém můžete vybrat fyzické umístění obsahu aplikace.

Připojit jako

Otevře dialogové okno Připojit jako, v němž lze vybrat způsob připojení k cestě, kterou jste zadali do pole Fyzická cesta. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Uživatel aplikace (předávací ověřování).

Test nastavení

Otevře dialogové okno Test nastavení, ve kterém lze zobrazit seznam výsledků testu za účelem hodnocení, zda jsou nastavení cesty platná.

Další odkazy


Obsah