Du använder dialogrutorna Lägg till program och Redigera program för att lägga till ett webbprogram på en webbplats eller för att redigera ett befintligt webbprogram. Ett program är en grupp av filer som levererar innehåller eller tillhandahåller tjänster via protokoll, som t.ex. HTTP. Utöver att det hör till en webbplats så här ett webbprogram också till en programpool som skiljer programmet från program i andra programpooler på servern. När du skapar ett program i IIS blir programmet sökväg en del av webbplatsens URL. Du betecknar en katalog som programrot, eller startpunkten, för programmet och anger därefter specifika egenskaper för programmet.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Platsnamn

Här visas namnet på den webbplats där programmet kommer att finnas.

Sökväg

Här visas programmets sökväg. Om du skapar en program på webbplatsnivå visas / i denna ruta. Om du skapar ett program i ett annat webbprogram visas i denna ruta sökvägen till det befintliga programmet som kommer att innehålla det nya programmet, t.ex. /myApp.

Alias

Ange ett namn som klienterna kan använda för att komma åt innehållet via en webbläsare. Om din webbplatsadress är t.ex. http://contoso.com/ och du skapar ett webbprogram för den här platsen kallat /marketing kan användarna komma åt programmet med sin webbläsare genom att ange http://contoso.com/marketing.

Programpool

Här visas den programpool som valts för webbplatsen.

Välj

Öppnar dialogrutan Välj programpool där du kan välja en programpool som webbprogrammet ska köras i.

Fysisk sökväg

Ange eller navigera via den fysiska sökvägen till det program där innehållet i programmet finns lagrat. Innehållet kan finnas på den lokala datorn eller komma från en fjärresurs. Om ditt innehåll lagras på den lokala datorn anger du den fysiska sökvägen, t.ex. C:\Content. Om ditt innehåll lagras på en fjärresurs anger du UNC-sökvägen, t. ex. \\Server\Share. Du kan också klicka på Anslut som för att ange autentiseringsuppgifter för ett konto som har behörighet att komma åt innehåll via den fysiska sökvägen.

Öppnar dialogrutan Välj mapp där du kan välja fysisk sökväg till webbprogrammets innehåll.

Anslut som

Öppnar dialogrutan Anslut som där du kan välja hur anslutningen ska ske till sökvägen som du angav i rutan Fysisk sökväg. Programanvändare (direktautentisering) är valt som standard.

Testa inställningar

Öppnar dialogrutan Testa inställningar där du kan se en lista med testresultat för att kontrollera om sökvägsinställningarna är giltiga.

Se även


Innehåll