Du använder dialogrutan .NET-profilegenskap för att ange eller redigera profilegenskaper som kan användas för att spåra anpassad information som ditt program kräver, inklusive:

  • Användarinformation, t.ex. en adress eller stad.

  • Preferenser, t.ex. ett färgschema eller en aktielista som ska följas.

  • Anpassad information om den aktuella sessionen, t.ex. en kundvagn.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Namn

Här anges profilegenskapens namn.

Data Type

Här anges typen av egenskap. Standardvärdet är String. Du kan ange vilken .NET-klass som helst som typ (Int32, DateTime, StringCollection och så vidare).

Standardvärde

Här anges det värde med vilket egenskapen initieras.

Serialiseringsalternativet

Här anges serialiseringsformateraren (String, Binary, XML eller provider-specifik serialisering). Standardvärdet är String.

Skrivskyddad

Här anges om egenskapen kan ändras.

Tillgänglig för anonyma användare

Här anges om egenskapen hanteras för anonyma användare. Rutan är avmarkerad som standard.

Se även


Innehåll