Du använder dialogrutorna Lägg till skriptmappning med jokertecken och Redigera skriptmappning med jokertecken för att lägga till eller redigera mappning med jokertecken. ISAPI-tillägget som du konfigurerar för mappningen hanterar alla filnamnstillägg och fångar upp alla begäranden innan den begärda sidan skickas till dess mappade hanterare.

När du klickat på OK för att lägga till eller spara hanterarmappningen måste den körbara filen läggas till i listan ISAPI- och CGI-begränsningar för att den ska kunna köras.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Sökväg för begäran

Visar en asterisk (*).

OBS

Om du vill konfigurera en skriptmappning för ett specifikt filnamnstillägg eller filnamn med tillägg använder du åtgärden Lägg till skriptmappning på sidan Hanterarmappning.

Körbar fil

Ange sökvägen till ISAPI-tillägget i det fysiska filsystemet.

Hitta .exe- eller .dll-filen i det fysiska filsystemet.

Namn

Ange ett beskrivande namn för hanterarmappningen.

Se även


Innehåll