Använd dialogrutan Redigera .NET-användare för att ändra en användares roll eller e-postadress.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Användarnamn

Definierar en unik användaridentitet.

E-post

Här anges användarens e-postadress.

Roller

Definierar rollen eller rollerna som en användare tillhör.

Se även


Innehåll