Använd dialogrutan Tillåt verb för att lägga till ett verb i listan med HTTP-verb som modulen för filtrering av begäranden tillåter åtkomst. Använd dialogrutan Neka verb för att lägga till ett verb i listan med HTTP-verb som modulen för filtrering av begäranden nekar åtkomst.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Verb

Anger HTTP-verbet som modulen för filtrering av begäranden antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Se även


Innehåll