Använd sidan Neka URL-sekvenser för att skapa en lista med URL-sekvenser som modulen för filtrering av begäranden nekar åtkomst. Du kan exempelvis ange ”admin/config.xml” som en URL-sekvens, som nekar begäranden till http://contoso.com/application/admin/config.xml.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Neka URL-sekvens

Visar URL-sekvensen som modulen för filtrering av begäranden nekar åtkomst.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Tillåt URL

Öppnar dialogrutan Lägg till URL för Tillåt alltid där du kan lägga till en URL i listan över tillåtna URL-adresser.

Sekvens för Neka

Öppnar dialogrutan Lägg till sekvens för Neka så att du kan lägga till en sekvens i listan över nekade sekvenser.

För gemensamma element, se Sidan Begärandefiltrering.

Se även


Innehåll