Du använder dialogrutan Redigera inställningar för spårning av misslyckade begäranden på webbplats för att ändra tidigare konfigurerade spårningsregler för misslyckade begäranden.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Aktivera

Välj detta alternativ för att aktivera spårningsloggning av misslyckade begäranden för en viss webbplats.

Katalog

Ange sökvägen till den plats där du vill lagra spårningsloggfilerna för misslyckade begäranden.

OBS

Loggfiler, som spårningsloggfiler för misslyckade begäranden, bör lagras i en annan katalog än systemroot.

Maximalt antal spårningsfiler

Ange det maximala antalet spårningsloggfiler för misslyckade begäranden som du vill behålla för webbplatsen. Om inget värde anges används standardvärdet 50 för maximalt antal loggfiler som lagras. När gränsen uppnås skapas nya loggfiler och de äldsta tas bort.

Se även


Innehåll