Använd dialogrutorna Lägg till virtuell katalog och Redigera virtuell katalog för att lägga till och redigera virtuella kataloger på webbplatser och i program. Virtuella kataloger är pekare till det fysiska innehåll som lagras på din lokala dator eller i fjärresurser. Om du vill inkludera innehåll som inte är fysiskt närvarande i platsens eller programmets katalog kan du skapa en virtuell katalog som omfattar innehåll på andra platser på din webbserver eller andra datorer i ditt nätverk.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Platsnamn

Här visas namnet på den plats där den virtuella katalogen finns.

Sökväg

Här visas det program som innehåller den virtuella katalogen. Om du skapar en virtuell katalog på platsnivå visas / i denna ruta. Om du skapar en virtuell katalog på programnivå visas programmets namn, t.ex. /myApp, i denna ruta.

Alias

Här anger du ett namn på den virtuella katalog klienterna kan använda för att komma åt innehållet från en webbläsare. Om din webbplatsadress är t. ex. http://contoso.com/ och du skapar en virtuell katalog för den här platsen kallad /marketing kan användarna komma åt den virtuella katalogen via webbläsare genom att ange http://contoso.com/marketing/.

Fysisk sökväg

Ange eller navigera via den fysiska sökvägen till den plats där innehållet i den virtuella katalogen finns lagrat. Innehållet kan finnas på den lokala datorn eller komma från en fjärresurs. Om ditt innehåll lagras på den lokala datorn anger du den fysiska sökvägen, t.ex. C:\Content. Om ditt innehåll lagras på en fjärresurs anger du UNC-sökvägen, t. ex. \\Server\Share. Sökvägen du anger måste existera, annars kan du få ett konfigurationsfel. Du kan också klicka på Anslut som för att ange autentiseringsuppgifter för ett konto som har behörighet att komma åt innehåll via den fysiska sökvägen.

Öppnar dialogrutan Välj mapp där du kan välja fysisk sökväg till innehållet i den virtuella katalogen.

Anslut som

Öppnar dialogrutan Anslut som där du kan välja hur anslutningen ska ske till sökvägen som du angav i rutan Fysisk sökväg. Programanvändare (direktautentisering) är valt som standard.

Testa inställningar

Öppnar dialogrutan Testa inställningar där du kan se en lista med testresultat för att kontrollera om sökvägsinställningarna är giltiga.

Se även


Innehåll