Använd guidesidan Ange detaljer om programanslutning för att specifiera vilket program du vill ansluta till i IIS-hanteraren. Den information du behöver för att ansluta till programmet ska du få av serveradministratören.

Om du får ett felmeddelande när du försöker att ansluta till servern ska du kontrollera följande möjliga orsaker:

  • Du har angett fel värde, t.ex. fel servernamn eller användarautentiseringsuppgifter.

  • Webbservern som du ansluter till kör inte IIS. Du kan inte använda IIS-hanteraren i IIS för att ansluta till en webbserver som kör en tidigare version av IIS.

  • Hanteringstjänsten har inte startats på webbservern.

  • En brandvägg förhindrar anslutningen.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Servernamn

Ange namnet på den server som är värd för programmet som du vill ansluta till. Om servern använder en annan port än 8172 (standardporten som är konfigurerad för hanteringstjänsten) anger du servernamnet och portnumret åtskilda med ett kolon (:). Till exempel anger du contoso:8080 för att ansluta till en server som heter contoso med hanteringstjänsten inställd på att acceptera anslutningar för port 8080. Alternativt kan du ange IPv4- ellerr IPv6-adressen i en hakparentes ([]).

Platsnamn

Ange namnet på den webbplats som innehåller programmet som du vill ansluta till.

Programnamn

Ange namnet på programmet som du vill ansluta till.

Se även


Innehåll