Använd guidesidan Kryptografiprovider för att välja mellan Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider eller Microsoft DH SChannel Cryptographic Provider som tillhandahåller certifikat som kan kryptera överföringar mellan webbserver och klienter. Du kan också justera säkerhetsnivån för dina överföringar genom att ändra bit-längden som är associerad till kryptografiprovidern.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Kryptografiprovider

Välj Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider eller Microsoft DH SChannel Cryptographic Provider. Standardvärdet för kryptografiprovider är Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider.

OBS

Välj Microsoft DH SChannel Cryptographic Provider om du måste växla en hemlig nyckel över ett nätverk som inte är säkert och du inte haft någon tidigare kommunikation med den andra parten.

Bit-längd

Välj en bit-längd för den provider du valt. Som standard använder RSA SChannel provider en bit-längd på 1024, och DH SChannel provider en bit-längd på 512.

OBS

Med en större bit-längd ökar krypteringsnivån. Prestandan kan dock försämras eftersom fler bit då måste överföras.

Se även


Innehåll