Använd funktionen .NET-felsidor för att konfigurera HTTP-felmeddelanden som ska returneras när fel uppstår. Du kan skapa anpassade felsidor eller detaljerade felmeddelanden som innehåller felsökningsinformation.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Gruppera efter

Använd denna nedrullningsbara lista för att sortera felsidorna efter Ingen gruppering eller Typ av post. Detta hjälper dig att enkelt hitta felsidor, t.ex. posttypen Lokal.

Statuskod

Här visas statuskoden för .NET-felsidan.

Omdirigera

Här visas URL-adressen för den .NET-felsida som användaren omdirigeras till när ett fel uppstår.

Typ av post

Här visas typen av post för .NET-felsidan.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Lägg till

Öppnar dialogrutan Lägg till anpassad felsida där du kan konfigurera en felsida. Ange statuskoden och den URL-adress som användaren omdirigeras till när ett fel uppstår.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera anpassad felsida där du kan ändra URL för vald felsida. Du kan ändra statuskoden med hjälp av alternativet Ändra statuskod i rutan Åtgärder.

Redigera funktionsinställningar

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för felsidor där du kan konfigurera läges- och standardsideegenskaper för alla felsidor. För mer information, se Dialogrutan Redigera inställningar för ASP.NET-felsidor.

Ändra statuskod

Gör det möjligt att ändra statuskod för den valda felsidan.

Ta bort

Tar bort den markerade felsidan.

Se även


Innehåll