Använd funktionssidan FTP-loggning för att konfigurera inloggningsfunktioner på server- eller platsnivå och för att konfigurera inloggningsinställningar.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

En loggfil per

Anger om en loggfil ska användas för hela FTP-servern eller om separata loggfiler ska användas på olika platser. Alternativen är:

Server - Anger att du kan använda en loggfil för hela FTP-servern.

Plats - Anger att du använder separata loggfiler för varje FTP-plats.

OBS

Det kan underlätta att ha en enda loggfil för servern när du använder loggparsningsverktyg. Detta kan dock skapa större loggfiler som kan börja påverka FTP-serverns totala prestanda.

Välj W3C-fält

Visar dialogrutan Information som ska loggföras.

OBS

Denna version av FTP-server har endast stöd för utökat loggfilsformat för W3C.

Katalog

Anger basmappen för lagring av loggfiler.

OBS

När du använder separata loggfiler på olika platser kopplas basmappen till platsens tjänstnamn och unika ID. Dessa identifierare kan exempelvis vara bifogade: FTPSVC1 eller FTPSVC2,.

Kodning

Anger filkodningen för loggfiler. Alternativen är:

UTF8 - Aktiverar både enkel- och flerbytetecken i en sträng.

ANSI - Aktiverar endast enkelbytetecken i en sträng.

OBS

Med UTF8-kodade loggfiler kan du läsa textbaserade poster på ett annat språk än engelska. Om FTP-servern hanterar URL på andra språk än de som stöds av serverns standardinställda kodsida måste du aktivera UTF-8 för logginnehåll.

Schema

Anger skapandet av nya loggfiler som baseras på ett fast tidsintervall. Alternativen är:

  • Varje timme: skapar en ny loggfil varje timme.

  • Varje dag: skapar en ny loggfil varje dag.

  • Varje vecka: skapar en ny loggfil varje vecka.

  • Varje månad: skapar en ny loggfil en gång i månaden.

Maximal filstorlek (i byte)

Anger om nya loggfiler ska skapas eller inte när filstorleken överskrider maximal filstorlek i rutan Maximal filstorlek.

Skapa inte nya loggfiler

Anger att du använder aktuell loggfil utan att skapa en ny. Om du markerar detta alternativ sätts storleken på aktuell loggfil till obegränsad.

OBS

Det kan underlätta att ha en enda loggfil för platsen när du använder loggparsningsverktyg. Detta kan dock skapa större loggfiler som kan börja påverka FTP-serverns totala prestanda.

Använd lokal tid för filnamngivning och omstart

Anger rotering av loggfilerna som baseras på lokal tidszon (om alternativet Schema används) istället för UTC-tid (Coordinated Universal Time). Loggfilerna roteras som standard vid midnatt UTC-tid istället för midnatt enligt lokal tidszon.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Verkställ

Sparar ändringarna som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Ångrar de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Inaktivera

Inaktiverar funktionen.

Visa loggar

Öppnar loggfilskatalogen.


Innehåll