Använd Kommandon för FTP för att ange listan över kommandon för vilka FTP-tjänsten tillåter eller nekar åtkomst. Om du konfigurerar specifika kommandon kan webbserveradministratörer anpassa listan över FTP-kommandon som FTP-tjänsten ska tillåta eller neka, vilket du kan använda för att få högre säkerhet på servern. Om du exempelvis nekar åtkomst till FTP SYST-kommandot kan du hindra Internetklienter från att ta reda på serverns operativsystem.

OBS

Med dialogrutan Redigera inställningar för FTP-begärandefiltrering kan du ange om olistade kommandon tillåts eller inte. Här kan du manuellt ange vilka kommandon som tillåts.

Varning

Om funktionen Kommandon för FTP används felaktigt kan det förhindra åtkomst till FTP-servern. Om du exempelvis nekar åtkomst till kommandona USER eller PASS kan användare inte logga in på FTP-servern. Även om du kunde ange att olistade kommandon inte tillåts i dialogrutan Redigera inställningar för FTP-begärandefiltrering och använda listan Kommandon för att ange endast de FTP-kommandon som tillåts, rekommenderas inte denna konfiguration på grund av komplexiteten det innebär att ange en korrekt lista över de FTP-kommandon som krävs för normal FTP-användning.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Kommando

Visar FTP-kommandot för vilket FTP-tjänsten antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Tillåts

Visar status för FTP-kommandot som antingen är True om FTP-kommandot tillåts eller False om FTP-kommandot nekas.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Tillåt kommando

Öppnar dialogrutan Tillåt kommando så att du kan lägga till ett FTP-kommando i listan över tillåtna FTP-kommandon.

Neka kommando

Öppnar dialogrutan Neka kommando så att du kan lägga till ett FTP-kommando i listan över nekade FTP-kommandon.

Varning

Om den här funktionen används felaktigt kan det förhindra åtkomst till servern. Om du exempelvis nekar åtkomst till kommandona USER och PASS kan användare inte logga in på FTP-servern.

Ta bort

Tar bort ett FTP-kommando från listan.

Redigera funktionsinställningar

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för FTP-begärandefiltrering så att du kan konfigurera allmänna egenskaper och gränser för FTP-begäranden.

Se även


Innehåll