Använd dialogrutan Lägg till sekvens för Neka för att lägga till en URL-sekvens i listan över URL-sekvenser för vilka modulen för filtrering av begäranden ska neka åtkomst.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

URL-sekvens

Anger URL-sekvensen som modulen för filtrering av begäranden nekar åtkomst.

Se även


Innehåll