Du använder funktionssidan Webbläsning av FTP-katalog för att ändra innehållsinställningarna för katalogbläddring på FTP-servern. När du konfigurerar katalogbläddring använder alla kataloger samma inställningar.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Listformat för katalog

Anger vilket format som ska användas när innehållet i en katalog listas. Alternativen är:

  • MS-DOS - Visar filer och mapp i MS-DOS-formatet.

  • UNIX - Visar filer och mapp i UNIX-formatet.

Virtuella kataloger

Anger om virtuella kataloger ska visas när innehållet i en katalog listas. Om detta är aktiverat visas virtuella kataloger, annars är de dolda.

Tillgängliga byte

Anger om tillgängliga byte ska visas när innehållet i en katalog listas.

OBS

Antalet listade tillgängliga byte visar hur mycket plats som finns kvar på disken eller återstående tillgängliga byte om en disknivå- eller mappnivåkvot aktiverats.

År med fyra siffror

Anger vilket årtalsformat som ska användas när datumet för senaste ändringen visas för varje fil. Om detta är aktiverat visas datum med år med fyra siffror, annars visas datum med årtal med två siffror.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Verkställ

Verkställer ändringar på funktionssidan Webbläsning av FTP-katalog.

Avbryt

Avbryter ändringar på funktionssidan Webbläsning av FTP-katalog.

OBS

Utöver att konfigurera inställningarna för katalogbläddring på en FTP-server kan du använda funktionen FTP-meddelanden för att anpassa meddelanden som visas när användare går in på FTP-servern.

Se även


Innehåll