Du använder funktionssidan Katalogbläddring för att ändra innehållsinställningarna för katalogbläddring på en webbserver. När du konfigurerar katalogbläddring använder alla underkataloger samma inställningar om du inte åsidosätter dem på lägre nivå.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Tid

Välj detta alternativ för att visa en kataloglista med tidpunkt för när varje fil senast ändrades.

Storlek

Välj detta alternativ för att visa varje fils storlek i en kataloglista.

Tillägg

Välj detta alternativ för att visa varje fils filnamnstillägg i en kataloglista.

Datum

Välj detta alternativ för att visa en kataloglista med datum för när varje fil senast ändrades.

Långt datum

Välj detta alternativ för att visa en kataloglista med datum i utökat format för när varje fil senast ändrades.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Verkställ

Sparar de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Avbryter de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Aktivera

Aktiverar funktionen Katalogbläddring. När funktionen Standarddokument är inaktiverad men funktionen Katalogbläddring är aktiverad får klientwebbläsarna en kataloglista i stället för ett felmeddelande av typen 403 - Otillåten åtkomst. När både funktionen Standarddokument och Katalogbläddring är aktiverade returnerar IIS ett standarddokument om det hittas, i annat fall en kataloglista.

Inaktivera

Aktiverar funktionen Katalogbläddring. När funktionerna Standarddokument och Katalogbläddring är inaktiverade får klientwebbläsarna ett felmeddelande av typen 403 - Otillåten åtkomst.

Se även


Innehåll