Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Αναζήτηση στους καταλόγους για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις περιεχομένου για την αναζήτηση σε έναν κατάλογο, στο διακομιστή Web. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους αναζήτησης στους καταλόγους, όλοι οι δευτερεύοντες κατάλογοι χρησιμοποιούν τις ίδιες ρυθμίσεις εκτός εάν τις παρακάμψετε σε χαμηλότερο επίπεδο.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ώρα

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίσετε την πιο πρόσφατη ώρα τροποποίησης για κάθε αρχείο σε μια εμφάνιση καταλόγου.

Μέγεθος

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίσετε το μέγεθος κάθε αρχείου σε μια εμφάνιση καταλόγου.

Επέκταση

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίσετε την επέκταση του ονόματος αρχείου για κάθε αρχείο σε μια εμφάνιση καταλόγου.

Ημερομηνία

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίσετε την πιο πρόσφατη ημερομηνία τροποποίησης για κάθε αρχείο σε μια εμφάνιση καταλόγου.

Πλήρης ημερομηνία

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίσετε την πιο πρόσφατη ημερομηνία τροποποίησης, σε αναπτυγμένη μορφή, για κάθε αρχείο σε μια εμφάνιση καταλόγου.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Ενεργοποίηση

Ενεργοποιεί τη δυνατότητα Αναζήτηση στους καταλόγους. Όταν η δυνατότητα Προεπιλεγμένο έγγραφο είναι απενεργοποιημένη αλλά η δυνατότητα Αναζήτηση στους καταλόγους είναι ενεργοποιημένη, τα προγράμματα περιήγησης λαμβάνουν μια εμφάνιση καταλόγου αντί για το σφάλμα "403—Απαγορευμένη σελίδα". Όταν τόσο η δυνατότητα Προεπιλεγμένο έγγραφο όσο και η δυνατότητα Αναζήτηση στους καταλόγους είναι ενεργοποιημένες, οι υπηρεσίες IIS επιστρέφουν ένα προεπιλεγμένο έγγραφο εάν βρεθεί, ή μια εμφάνιση καταλόγου εάν δεν βρεθεί κανένα αρχείο.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τη δυνατότητα Αναζήτηση στους καταλόγους. Όταν η δυνατότητα Προεπιλεγμένο έγγραφο και η δυνατότητα Αναζήτηση στους καταλόγους είναι απενεργοποιημένες, τα προγράμματα περιήγησης λαμβάνουν το σφάλμα "403—Απαγορευμένη σελίδα".

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων