Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Καταγραφή για να ρυθμίσετε τον τρόπο καταγραφής των αιτήσεων από τις υπηρεσίες IIS στο διακομιστή Web και το χρόνο δημιουργίας των νέων αρχείων καταγραφής.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ένα αρχείο καταγραφής ανά

Καθορίζει εάν ο διακομιστής Web διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής για ολόκληρο το διακομιστή ή για κάθε τοποθεσία στο διακομιστή.

Όταν επιλέγετε Τοποθεσία, οι ρυθμίσεις που καθορίζετε στη σελίδα Καταγραφή στο επίπεδο διακομιστή αποτελούν προεπιλεγμένες τιμές για όλες τις τοποθεσίες στο διακομιστή σας. Μπορείτε να ανοίξετε τη σελίδα Καταγραφή στο επίπεδο τοποθεσίας για να ρυθμίσετε συγκεκριμένες παραμέτρους για μια τοποθεσία.

Μορφή

Καθορίζει τη μορφή του αρχείου καταγραφής που δημιουργείται όταν καταχωρείται μια αίτηση.

Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του διακομιστή Web ώστε να έχει ένα αρχείο καταγραφής, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω μορφές αρχείου καταγραφής:

ΤιμήΠεριγραφή

Δυαδικός

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS ώστε να χρησιμοποιούν την κεντρική καταγραφή δυαδικής μορφής. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη μορφή, οι υπηρεσίες IIS δημιουργούν ένα αρχείο καταγραφής για όλες τις τοποθεσίες στο διακομιστή Web. Κάθε τοποθεσία καταγράφει τις πληροφορίες καταγραφής αιτήσεων σε αυτό το αρχείο καταγραφής ως δυαδικά δεδομένα χωρίς μορφοποίηση. Επειδή αυτό το είδος καταγραφής εξοικονομεί πολύτιμη μνήμη και πόρους της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, είναι κατάλληλο για χρήση σε ένα περιβάλλον ISP, όπου οι διακομιστές Web είναι δυνατό να φιλοξενούν πολλές τοποθεσίες, ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μεγάλης κυκλοφορίας.

Σημείωση

Για να εξαγάγετε δεδομένα από αυτήν τη μορφή αρχείου καταγραφής, πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο, όπως το LogParser 2.2 (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά).

W3C

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS ώστε να χρησιμοποιούν το αρχείο κεντρικής καταγραφής W3C για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με όλες τις τοποθεσίες που υπάρχουν στο διακομιστή. Ο χειρισμός αυτής της μορφής πραγματοποιείται από το HTTP.sys και είναι μια προσαρμόσιμη μορφή ASCII που βασίζεται σε κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε τα πεδία που καταγράφονται. Για να καθορίσετε τα πεδία που θέλετε να καταγράφονται στο παράθυρο διαλόγου Πεδία καταγραφής W3C, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πεδίων στη σελίδα Καταγραφή. Τα πεδία διαχωρίζονται με κενά διαστήματα και ο χρόνος καταγράφεται σε μορφή Συντονισμένης Παγκόσμιας Ώρας (UTC).

Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του διακομιστή Web ώστε να έχει ένα αρχείο καταγραφής ανά τοποθεσία, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω μορφές αρχείου καταγραφής:

ΤιμήΠεριγραφή

IIS

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS ώστε να χρησιμοποιούν το αρχείο καταγραφής των υπηρεσιών Microsoft IIS για καταγραφή πληροφοριών σχετικά με μια τοποθεσία. Ο χειρισμός αυτής της μορφής πραγματοποιείται από το HTTP.sys και είναι μια σταθερή μορφή ASCII που βασίζεται σε κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τα πεδία που καταγράφονται. Τα πεδία διαχωρίζονται με κόμματα και ο χρόνος καταγράφεται σε τοπική ώρα.

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τα πεδία που καταγράφονται όταν χρησιμοποιείτε τη μορφή αρχείου καταγραφής IIS:

 • Client IP address

 • User name

 • Date

 • Time

 • Service and instance

 • Server name

 • Server IP address

 • Time taken

 • Client bytes sent

 • Server bytes sent

 • Service status code (Η τιμή 200 δηλώνει ότι η αίτηση έχει συμπληρωθεί με επιτυχία.)

 • Windows status code (Η τιμή 0 δηλώνει ότι η αίτηση έχει συμπληρωθεί με επιτυχία.)

 • Request type

 • Target of operation

 • Parameters (οι παράμετροι που καταχωρούνται σε μια δέσμη ενεργειών.)

Δεν θα περιέχουν δεδομένα όλα τα πεδία. Όταν ένα πεδίο δεν περιέχει δεδομένα, εμφανίζεται μια παύλα (-) ως χαρακτήρας κράτησης θέσης. Όταν ένα πεδίο περιέχει έναν μη εκτυπώσιμο χαρακτήρα, το HTTP.sys τον αντικαθιστά με ένα σύμβολο συν (+) για να διατηρηθεί η μορφή του αρχείου καταγραφής.

NCSA

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS ώστε να χρησιμοποιούν το αρχείο καταγραφής National Center for Supercomputing Applications (NCSA) για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με μια τοποθεσία. Ο χειρισμός αυτής της μορφής πραγματοποιείται από το HTTP.sys και είναι μια σταθερή μορφή ASCII που βασίζεται σε κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τα πεδία που καταγράφονται. Τα πεδία διαχωρίζονται με κενά διαστήματα και ο χρόνος καταγράφεται ως τοπική ώρα με τη μετατόπιση Συντονισμένης Παγκόσμιας Ώρας (UTC).

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τα πεδία που καταγράφονται όταν χρησιμοποιείτε τη μορφή αρχείου καταγραφής NCSA Common:

 • Remote host address

 • Remote log name (Αυτή η τιμή είναι πάντοτε παύλα.)

 • User name

 • Date, time, and UTC offset

 • Request and protocol version

 • Service status code (Η τιμή 200 δηλώνει ότι η αίτηση έχει συμπληρωθεί με επιτυχία.)

 • Bytes sent

Δεν θα περιέχουν δεδομένα όλα τα πεδία. Όταν ένα πεδίο δεν περιέχει δεδομένα, εμφανίζεται μια παύλα (-) ως χαρακτήρας κράτησης θέσης. Όταν ένα πεδίο περιέχει έναν μη εκτυπώσιμο χαρακτήρα, το HTTP.sys τον αντικαθιστά με ένα σύμβολο συν (+) για να διατηρηθεί η μορφή του αρχείου καταγραφής.

W3C

Χρησιμοποιήστε τη μορφή εκτεταμένου αρχείου καταγραφής W3C για καταγραφή πληροφοριών σχετικά με μια τοποθεσία. Ο χειρισμός αυτής της μορφής πραγματοποιείται από το HTTP.sys και είναι μια προσαρμόσιμη μορφή ASCII που βασίζεται σε κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε τα πεδία που καταγράφονται. Για να καθορίσετε τα πεδία που καταγράφονται στο παράθυρο διαλόγου Πεδία καταγραφής W3C, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πεδίων στη σελίδα Καταγραφή. Τα πεδία διαχωρίζονται με κενά διαστήματα και ο χρόνος καταγράφεται σε μορφή Συντονισμένης Παγκόσμιας Ώρας (UTC).

Προσαρμογή

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS ώστε να χρησιμοποιούν μια προσαρμοσμένη μορφή για μια προσαρμοσμένη λειτουργική μονάδα καταγραφής. Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, η σελίδα Καταγραφή απενεργοποιείται, επειδή δεν είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων της προσαρμοσμένης καταγραφής στη IIS Manager.

Επιλογή πεδίων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πεδία καταγραφής W3C στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τα πεδία που θα καταγραφούν. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε επιλέξει τη μορφή αρχείου καταγραφής W3C.

Κατάλογος

Καθορίζει τη φυσική διαδρομή όπου αποθηκεύεται το αρχείο ή τα αρχεία καταγραφής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles.

Κωδικοποίηση

Καθορίζει τη μορφή κωδικοποίησης του αρχείου ή των αρχείων καταγραφής: UTF-8 ή ANSI.

Επιλέξτε την κωδικοποίηση UTF-8 όταν θέλετε να επιτρέπεται η χρήση σε μία συμβολοσειρά τόσο χαρακτήρων ενός byte όσο και χαρακτήρων πολλών byte. Αυτή η κωδικοποίηση σάς επιτρέπει να διαβάζετε αρχεία καταγραφής που βασίζονται σε κείμενο, για παράδειγμα, αρχεία καταγραφής με μορφή W3C Extended, IIS και National Center for Supercomputing Applications (NCSA), σε γλώσσα εκτός της αγγλικής. Επιπλέον, εάν ο διακομιστής Web εξυπηρετεί διευθύνσεις URL σε γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα που υποστηρίζεται από την προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα του διακομιστή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την κωδικοποίηση UTF-8 για το περιεχόμενο καταγραφής.

Από προεπιλογή, οι υπηρεσίες IIS προσπαθούν να εξυπηρετήσουν διευθύνσεις URL σε κωδικοσελίδες διαφορετικές από την προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα του διακομιστή. Για λόγους ασφαλείας, ενδεχομένως να θέλετε να ενεργοποιήσετε τη μορφή UTF-8 για να μειώσετε τον αντίκτυπο μιας επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη μη σωστή μετάφραση των διευθύνσεων UTF-8 στην προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα.

Χρονοδιάγραμμα

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS ώστε να δημιουργούνται νέα αρχεία καταγραφής που βασίζονται σε μία από τις εξής τιμές:

 • Ωριαία: ένα νέο αρχείο καταγραφής δημιουργείται κάθε ώρα.

 • Ημερήσια: ένα νέο αρχείο καταγραφής δημιουργείται κάθε ημέρα.

 • Εβδομαδιαία: ένα νέο αρχείο καταγραφής δημιουργείται κάθε εβδομάδα.

 • Μηνιαία: ένα νέο αρχείο καταγραφής δημιουργείται κάθε μήνα.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου (σε byte)

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS ώστε να δημιουργείται ένα νέο αρχείο καταγραφής, όταν το αρχείο φτάσει ένα συγκεκριμένο μέγεθος (σε byte).

Το ελάχιστο μέγεθος αρχείου είναι 1048576 byte. Εάν αυτό το χαρακτηριστικό έχει οριστεί σε μια τιμή μικρότερη από 1048576 byte, εμμέσως θεωρείται ότι η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1048576 byte.

Να μην δημιουργηθούν νέα αρχεία καταγραφής

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS ώστε να μην δημιουργούνται νέα αρχεία καταγραφής. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα μόνο αρχείο καταγραφής το οποίο θα συνεχίσει να αυξάνει σε μέγεθος όσο καταγράφονται πληροφορίες.

Χρήση τοπικής ώρας για ονόματα αρχείων και επαναφορά

Καθορίζει ότι το όνομα και η ώρα του αρχείου καταγραφής για την επαναφορά του αρχείου καταγραφής θα χρησιμοποιεί την τοπική ώρα του διακομιστή. Όταν αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιείται η Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC).

Σημείωση

Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρονικές σημάνσεις στο πραγματικό αρχείο καταγραφής θα χρησιμοποιούν τη μορφή ώρα για τη μορφή του αρχείου καταγραφής που επιλέγετε από τη λίστα Μορφή. Για παράδειγμα, οι μορφές αρχείων καταγραφής NCSA και W3C χρησιμοποιούν τη μορφή ώρας UTC για χρονικές σημάνσεις.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τη δυνατότητα.

Προβολή αρχείων καταγραφής

Ανοίγει τον κατάλογο των αρχείων καταγραφής.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων