Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη σελίδας προσαρμοσμένου σφάλματος και Επεξεργασία σελίδας προσαρμοσμένου σφάλματος για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS, ώστε να επιστρέφουν ένα μήνυμα προσαρμοσμένου σφάλματος όποτε παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο σφάλμα HTTP.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Κωδικός κατάστασης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό κατάστασης HTTP (και προαιρετικό κωδικό δευτερεύουσας κατάστασης) στον οποίο εφαρμόζεται η προσαρμοσμένη σελίδα σφάλματος.

Εισαγωγή περιεχομένου από στατικό αρχείο στην απόκριση σφάλματος

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο όταν η σελίδα σφάλματος θα πρέπει να περιλαμβάνει στατικό περιεχόμενο, για παράδειγμα, από ένα αρχείο HTML. Στο αντίστοιχο πλαίσιο Διαδρομή αρχείου, πληκτρολογήστε ή αναζητήστε τη φυσική διαδρομή του στατικού αρχείου.

Προσοχή

Εάν το αρχείο που ρυθμίζετε στο πλαίσιο Διαδρομή αρχείου δεν είναι στατικό περιεχόμενο, για παράδειγμα, δεν είναι αρχείο .aspx, αντί να εκτελείται ο κώδικας, θα εμφανίζεται όταν επιστρέφεται η απόκριση.

Αναζήτηση

Ανοίγει το μενού του αρχείου από το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε το στατικό αρχείο.

Προσπάθεια επιστροφής αυτού του αρχείου σφάλματος στη γλώσσα του προγράμματος-πελάτη

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο όταν το σφάλμα θα πρέπει να επιστρέφεται στη γλώσσα του προγράμματος-πελάτη (εάν είναι δυνατό). Όταν επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της διαδρομής.

Ορισμός

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός μεταφρασμένης προσαρμοσμένης διαδρομής σφάλματος από το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της διαδρομής των μεταφρασμένων αρχείων σφάλματος.

Σημείωση

Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέγετε το στοιχείο Προσπάθεια επιστροφής αυτού του αρχείου σφάλματος στη γλώσσα του προγράμματος-πελάτη.

Εκτέλεση διεύθυνσης URL σε αυτή την τοποθεσία

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο όταν η σελίδα σφάλματος θα πρέπει να περιλαμβάνει δυναμικό περιεχόμενο, για παράδειγμα, από ένα αρχείο ASP. Στο αντίστοιχο πλαίσιο Διαδρομή &URL (σχετική με ρίζα τοποθεσίας, πληκτρολογήστε τη σχετική διαδρομή στο προσαρμοσμένο σφάλμα.

Απόκριση με ανακατεύθυνση 302

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν θέλετε να γίνεται ανακατεύθυνση του προγράμματος-πελάτη σε διαφορετική διεύθυνση URL. Στο αντίστοιχο πλαίσιο Απόλυτη διεύθυνση URL, πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση URL στην οποία ανακατευθύνεται το πρόγραμμα-πελάτης.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων