Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Καθορισμός περιεχομένου που θα ανιχνευθεί στον Οδηγό Προσθήκη κανόνα παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του περιεχομένου που θέλετε να παρακολουθήσετε με έναν κανόνα παρακολούθησης για ανεπιτυχείς αιτήσεις.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όλο το περιεχόμενο (*)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να παρακολουθήσετε όλα τα αρχεία σε έναν κατάλογο.

ASP.NET (*.aspx)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να παρακολουθήσετε όλα τα αρχεία .aspx σε έναν κατάλογο.

ASP (*.asp)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να παρακολουθήσετε όλα τα αρχεία .asp σε έναν κατάλογο.

Προσαρμογή

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή και πληκτρολογήστε μια τιμή, όπως "xyz.exe" ή "*.jpg" για να παρακολουθήσετε μια επιτυχία για ένα προσαρμοσμένο σύνολο περιεχομένου. Αυτή η τιμή μπορεί να περιλαμβάνει κατά μέγιστο έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ και πρέπει να βρίσκεται στον κατάλογο, όπου έχει καθοριστεί ο ορισμός ανεπιτυχούς αίτησης. Για παράδειγμα, όλοι οι συνδυασμοί χαρακτήρα μπαλαντέρ *.aspx και ind* θα συμφωνούν με τη διεύθυνση URL www.contoso.com/index.aspx.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων