Χρησιμοποιήστε τη σελίδα του Οδηγού, Όνομα αρχείου, για να ονομάσετε και έπειτα να αποθηκεύσετε τα πιστοποιητικά στην κατάλληλη θέση αποθήκευσης.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσδιορισμός ονόματος αρχείου για την αίτηση πιστοποιητικού

Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου στο πεδίο Προσδιορισμός ονόματος αρχείου για την αίτηση πιστοποιητικού.

Μεταβείτε σε ένα όνομα αρχείου, όπου θα αποθηκευτεί το πιστοποιητικό.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων