Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Μηνύματα FTP για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα που αποστέλλονται, όταν ένας χρήστης συνδέεται στην τοποθεσία FTP.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Απόκρυψη προεπιλεγμένου διαφημιστικού πλαισίου

Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται το προεπιλεγμένο αναγνωριστικό διαφημιστικό πλαίσιο για το διακομιστή FTP. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το προεπιλεγμένο διαφημιστικό πλαίσιο. Διαφορετικά, το προεπιλεγμένο διαφημιστικό πλαίσιο δεν εμφανίζεται.

Σημείωση

Εάν η επιλογή Απόκρυψη προεπιλεγμένου διαφημιστικού πλαισίου είναι ενεργοποιημένη και δεν έχει καθοριστεί μήνυμα διαφημιστικού πλαισίου στο στοιχείο Διαφημιστικό πλαίσιο, ο διακομιστής FTP θα εμφανίζει ένα κενό διαφημιστικό πλαίσιο, όταν ένα πρόγραμμα-πελάτης FTP συνδέεται στο διακομιστή σας.

Υποστήριξη μεταβλητών χρηστών στα μηνύματα

Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο σύνολο μεταβλητών χρηστών στα μηνύματα FTP. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζει τις μεταβλητές χρηστών στα μηνύματα FTP. Διαφορετικά, όλα τα κείμενα μηνυμάτων θα εμφανίζονται όπως καταχωρούνται. Οι υποστηριζόμενες μεταβλητές χρηστών είναι:

  • %BytesReceived% - Ο αριθμός των byte που αποστέλλονται από το διακομιστή στο πρόγραμμα-πελάτη για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας.

  • %BytesSent% - Ο αριθμός των byte που αποστέλλονται από το πρόγραμμα-πελάτη στο διακομιστή για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας.

  • %SessionID% - Το μοναδικό αναγνωριστικό για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας.

  • %SiteName% - Το όνομα της τοποθεσίας FTP που φιλοξενεί την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας.

  • %UserName% - Το όνομα λογαριασμού του τρέχοντος συνδεδεμένου χρήστη.

Εμφάνιση λεπτομερών μηνυμάτων για τοπικές αιτήσεις

Καθορίζει εάν θα εμφανίζονται λεπτομερή μηνύματα σφαλμάτων, όταν το πρόγραμμα-πελάτης FTP συνδέεται στο διακομιστή FTP, στον ίδιο το διακομιστή. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζονται λεπτομερή μηνύματα σφαλμάτων μόνο στον τοπικό κεντρικό υπολογιστή. Διαφορετικά, δεν εμφανίζονται λεπτομερή μηνύματα σφαλμάτων.

Σημείωση

Τα λεπτομερή μηνύματα σφαλμάτων εμφανίζονται μόνο στον τοπικό κεντρικό υπολογιστή.

Διαφημιστικό πλαίσιο

Καθορίζει το μήνυμα που εμφανίζει ο διακομιστής FTP, όταν τα προγράμματα-πελάτες FTP συνδέονται πρώτα στο διακομιστή FTP.

Σημείωση

Αυτό το μήνυμα είναι κενό από προεπιλογή. Εάν η επιλογή Απόκρυψη προεπιλεγμένου διαφημιστικού πλαισίου είναι ενεργοποιημένη και δεν έχει καθοριστεί μήνυμα διαφημιστικού πλαισίου στο στοιχείο Διαφημιστικό πλαίσιο, ο διακομιστής FTP θα εμφανίζει ένα κενό διαφημιστικό πλαίσιο, όταν ένα πρόγραμμα-πελάτης FTP συνδέεται στο διακομιστή σας.

Καλώς ορίσατε

Καθορίζει το μήνυμα που εμφανίζει ο διακομιστής FTP, όταν τα προγράμματα-πελάτες FTP έχουν συνδεθεί στο διακομιστή FTP.

Σημείωση

Αυτό το μήνυμα είναι κενό από προεπιλογή.

Έξοδος

Καθορίζει το μήνυμα που εμφανίζει ο διακομιστής FTP, όταν τα προγράμματα-πελάτες FTP αποσυνδέονται από το διακομιστή FTP.

Σημείωση

Αυτό το μήνυμα είναι κενό από προεπιλογή.

Μέγιστος αριθμός συνδέσεων

Καθορίζει το μήνυμα που εμφανίζει ο διακομιστής FTP, όταν τα προγράμματα-πελάτες επιχειρούν να συνδεθούν και η σύνδεση δεν είναι δυνατή, επειδή στην υπηρεσία FTP έχει επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων συνδέσεων προγραμμάτων-πελατών.

Σημείωση

Αυτό το μήνυμα είναι κενό από προεπιλογή.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Σημείωση

Εκτός από τη ρύθμιση των παραμέτρων για τα μηνύματα που εμφανίζει ο διακομιστής FTP, όταν ένας χρήστης συνδέεται στην τοποθεσία FTP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα της δυνατότητας Αναζήτηση στους καταλόγους FTP για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις περιεχομένου για την αναζήτηση ενός καταλόγου στο διακομιστή FTP.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων