Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία πιστοποιήσεων ανώνυμου ελέγχου ταυτότητας για να αλλάξετε το λογαριασμό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες IIS για την πρόσβαση στις τοποθεσίες και στις εφαρμογές.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Συγκεκριμένος χρήστης

Πληκτρολογήστε το συγκεκριμένο όνομα λογαριασμού που θέλετε να χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες IIS για να αποκτήσουν πρόσβαση στην τοποθεσία ή στις εφαρμογές. Από προεπιλογή, το IIS 7 χρησιμοποιεί το IUSR ως όνομα χρήστη για ανώνυμη πρόσβαση. Αυτό το όνομα χρήστη δημιουργείται κατά την εγκατάσταση του IIS 7.

Ορισμός

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων όπου μπορείτε να προσδιορίσετε ένα όνομα λογαριασμού και έναν κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες IIS για τον ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας.

Ταυτότητα χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών

Ενεργοποιήστε την επιλογή Ταυτότητα χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών για να επιτρέψετε την εκτέλεση των διεργασιών IIS χρησιμοποιώντας τον τρέχοντα λογαριασμό που προσδιορίζεται στη σελίδα ιδιοτήτων του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών. Από προεπιλογή, αυτός είναι ο λογαριασμός υπηρεσίας δικτύου.

Σημαντικό

Εάν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό υπηρεσίας δικτύου, εκχωρείτε σε ανώνυμους χρήστες πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο που σχετίζεται με αυτόν το λογαριασμό.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων