Ο έλεγχος της ταυτότητας σάς βοηθάει να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα των χρηστών που ζητούν πρόσβαση στις τοποθεσίες Web σας. Οι υπηρεσίες IIS υποστηρίζουν μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε προκλήσεις και μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε ανακατεύθυνση σύνδεσης. Οι μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας που βασίζονται σε πρόκληση απαιτούν οι υπολογιστές πελάτες να ανταποκρίνονται σωστά σε μια πρόκληση που εκκινείται σε ένα διακομιστή. Οι μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας που βασίζονται σε ανακατεύθυνση σύνδεσης βασίζονται στην ανακατεύθυνση σε μια σελίδα σύνδεσης για τον καθορισμό της ταυτότητας του χρήστη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις δύο μεθόδους ανακατεύθυνσης ταυτόχρονα. Οι υπηρεσίες IIS υποστηρίζουν επίσης τον έλεγχο ταυτότητας πιστοποιητικών για υπολογιστή-πελάτη, ο οποίος απαιτεί τη ρύθμιση των παραμέτρων της δυνατότητας Secure Sockets Layer (SSL) για την τοποθεσία.

Σημειώσεις

Μόνο ο ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας είναι εγκατεστημένος από προεπιλογή. Εάν θέλετε να εκτελέσετε έλεγχο ταυτότητας σε υπολογιστές-πελάτες που εκτελούν τις υπηρεσίες IIS, πρέπει να εγκαταστήσετε τις δυνατότητες ελέγχου ταυτότητας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 ΒήμαΑναφορά
Πλαίσιο ελέγχου

Διαβάστε μια επισκόπηση του τρόπου ρύθμισης μιας στρατηγικής ελέγχου ταυτότητας.

Επισκόπηση των δυνατοτήτων ελέγχου ταυτότητας των υπηρεσιών IIS (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά).

Πλαίσιο ελέγχου

Εγκαταστήστε διαφορετικούς τύπους ελέγχου ταυτότητας χρησιμοποιώντας τον Οδηγό "Προσθήκη υπηρεσιών κανόνα" από το Server Manager.

Εγκατάσταση του IIS 7 (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Χρησιμοποιήστε το IIS 7 για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ελέγχου ταυτότητας.

Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων