Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη χρήστη για να προσθέσετε ένα λογαριασμό χρήστη στη IIS Manager. Τα διαπιστευτήρια χρήστη για τη IIS Manager είναι έγκυρα μόνο στη IIS Manager και αυτά τα διαπιστευτήρια χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη, όταν ο χρήστης συνδέεται σε μια τοποθεσία ή σε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη IIS Manager. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους των δυνατοτήτων που έχουν ανατεθεί σε οποιεσδήποτε τοποθεσίες και εφαρμογές για τις οποίες ο διαχειριστής διακομιστή τους εκχωρεί δικαιώματα.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του επιλεγμένου λογαριασμού χρήστη για τη IIS Manager.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Όνομα χρήστη

Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη της επιλογής σας στο πλαίσιο.

Σημείωση

Αυτό το πλαίσιο δεν είναι ενεργοποιημένο όταν αλλάζετε έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο. Για να βελτιώσετε την ασφάλεια, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης. Οι ισχυροί κωδικοί πρόσβασης διαθέτουν τουλάχιστον έξι χαρακτήρες και περιέχουν ένα συνδυασμό από κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων