Οι δυνατότητες διαχείρισης ανάθεσης επιτρέπουν σε διαχειριστές υπολογιστών να διατηρούν πλήρη έλεγχο του διακομιστή Web, ενώ παράλληλα τους επιτρέπουν να αναθέτουν τη ρύθμιση των παραμέτρων των δυνατοτήτων για τοποθεσίες ή εφαρμογές σε άτομα που δεν είναι διαχειριστές υπολογιστών. Μπορείτε να επιτρέψετε σε χρήστες των Windows καθώς και σε χρήστες του IIS Manager να συνδεθούν σε μια τοποθεσία ή σε μια εφαρμογή. Αυτοί οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους των δυνατοτήτων σε οποιεσδήποτε τοποθεσίες και εφαρμογές για τις οποίες τους έχετε εκχωρήσει δικαιώματα. Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας διαχείρισης για να επιτρέπονται οι απομακρυσμένες συνδέσεις εάν θέλετε αυτοί οι χρήστες να μπορούν να συνδέονται στο διακομιστή Web, χρησιμοποιώντας το IIS Manager.

Σημειώσεις

 ΒήμαΑναφορά
Πλαίσιο ελέγχου

Προσθέστε λογαριασμούς χρήστη της Διαχείρισης IIS και επιτρέψτε σε χρήστες των Windows καθώς και σε χρήστες του IIS Manager να συνδεθούν σε μια τοποθεσία ή σε μια εφαρμογή.

Ρύθμιση παραμέτρων των λογαριασμών χρήστη σε τοποθεσίες και εφαρμογές στη Διαχείριση των υπηρεσιών IIS (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Ρυθμίστε τις παραμέτρους της κατάστασης ανάθεσης για τις δυνατότητες των τοποθεσιών και των εφαρμογών για να είναι δυνατή η προβολή και η ρύθμιση των παραμέτρων από τους χρήστες των τοποθεσιών και των εφαρμογών.

Ανάθεση διαχείρισης δυνατοτήτων σε τοποθεσίες και εφαρμογές (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Ρυθμίστε τις παραμέτρους σύνδεσης και ενεργοποιήστε την απομακρυσμένη διαχείριση.

Ρύθμιση παραμέτρων της Υπηρεσίας διαχείρισης (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων