Ο ρόλος Web Server (IIS) στον Windows Server® 2008 R2 σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε πληροφορίες από κοινού με άλλους χρήστες στο Internet, σε ένα intranet ή σε ένα extranet. Ο Windows Server 2008 R2 διαθέτει το IIS 7.5, το οποίο αποτελεί μια ενοποιημένη πλατφόρμα Web η οποία ενσωματώνει τις υπηρεσίες IIS, ASP.NET και την Υποδομή επικοινωνιών των Windows. Οι βασικές δυνατότητες και βελτιώσεις στο IIS 7.5 είναι οι εξής:

 • Ενσωματωμένες επεκτάσεις

  • WebDAV και FTP

  • Φιλτράρισμα αιτήσεων

  • Λειτουργικές μονάδες πακέτου διαχείρισης

 • Βελτιώσεις διαχείρισης

  • Πρόγραμμα ανάλυσης βέλτιστων πρακτικών

  • Λειτουργική μονάδα IIS για Windows PowerShell™

  • Καταγραφή και ανίχνευση ρυθμίσεων παραμέτρων

 • Βελτιώσεις υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρμογών

  • Θωράκιση υπηρεσίας

  • Διαχειριζόμενοι λογαριασμοί υπηρεσίας

  • Hostable Web Core (Πυρήνας Web με δυνατότητα φιλοξενίας υπηρεσιών)

  • Παρακολούθηση ανεπιτυχών αιτήσεων για τις εφαρμογές FastCGI

 • Βελτιώσεις στην υποστήριξη .NET του Server Core

Στις παρακάτω ενότητες, μάθετε περισσότερα για το ρόλο Web Server (IIS), τις υποχρεωτικές και προαιρετικές δυνατότητες σε ένα διακομιστή Web IIS καθώς και για το υλικό και το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία ενός διακομιστή Web IIS. Στο τέλος αυτού του θέματος, μάθετε με ποιον τρόπο μπορείτε να ανοίγετε τη διασύνδεση για το διακομιστή Web και πώς μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους διακομιστές Web IIS.

Τι είναι οι διακομιστές Web;

Οι διακομιστές Web είναι υπολογιστές που διαθέτουν ένα συγκεκριμένο λογισμικό που τους επιτρέπει να δέχονται αιτήσεις από υπολογιστές-πελάτες και να επιστρέφουν απαντήσεις σε αυτές τις αιτήσεις. Οι διακομιστές Web σάς επιτρέπουν να μοιράζεστε πληροφορίες μέσω Internet ή μέσω intranet και extranet.

Με ένα διακομιστή Web IIS 7, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Να παρέχετε πληροφορίες σε χρήστες στο Internet.

 • Να επιτρέπετε στους χρήστες να κάνουν λήψη και να αποστέλλουν περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο FTP ή το πρωτόκολλο κατανεμημένης σύνταξης και διαχείρισης εκδόσεων στο Web (WebDAV).

 • Να φιλοξενείτε υπηρεσίες Web που περιέχουν λογική επιχειρήσεων για εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

 • Να διανέμετε τις εφαρμογές σε χρήστες μέσω του Internet αντί να χρησιμοποιείτε φυσικά μέσα αποθήκευσης, όπως δισκέτες ή CD.

Οι διακομιστές Web μπορούν να εξυπηρετούν διαφορετικούς πελάτες και διαφορετικές ανάγκες. Για παράδειγμα:

 • Οι κάτοχοι μικρών επιχειρήσεων μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες τους χρησιμοποιώντας μια απλή τοποθεσία Web.

 • Οι κάτοχοι επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος παραγγελιών που αποτελείται από διάφορες εφαρμογές εγκατεστημένες σε μία τοποθεσία.

 • Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να παρέχουν επαγγελματικές εφαρμογές σε υπαλλήλους μέσω εταιρικών intranet.

 • Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να προσφέρουν σε μεμονωμένους πελάτες χώρο διακομιστή καθώς και υπηρεσίες για φιλοξενία ηλεκτρονικού περιεχομένου και εφαρμογών.

 • Οι εταιρείες έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρέχουν συναφείς πληροφορίες και εφαρμογές σε επιχειρηματικούς συνεργάτες μέσω extranet.

Νέες δυνατότητες στο ρόλο διακομιστή Web στο Windows Server 2008 R2

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τις δυνατότητες και τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στο IIS 7, στην πλατφόρμα Web και στον Windows Server 2008 R2.

Ενσωματωμένες επεκτάσεις

Στηριζόμενο στην αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης που βασίζεται σε λειτουργικές μονάδες που παρουσιάστηκε με το IIS 7, το νέο IIS 7.5 ενοποιεί και βελτιώνει τις υπάρχουσες επεκτάσεις ενώ εξακολουθεί να παρέχει πρόσθετες δυνατότητες επέκτασης και προσαρμογής.

WebDAV και FTP

Η λειτουργία WebDAV και FTP που υπάρχει στο IIS 7 βελτιώθηκε σε πολύ μεγάλο βάθμο ενσωματώνοντας πολλές νέες δυνατότητες που επιτρέπουν στους συντάκτες Web να δημοσιεύουν περιεχόμενο με πιο αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο από ποτέ. Οι νέες λειτουργικές μονάδες FTP και WebDAV επίσης προσφέρουν στους διαχειριστές διακομιστών Web περισσότερες επιλογές για έλεγχο ταυτότητας, ελέγχους και καταγραφές.

Φιλτράρισμα αιτήσεων

Η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων, η οποία μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμη ως επέκταση για το IIS 7, βοηθά στην παρεμπόδιση της άφιξης ενδεχομένως επιβλαβών αιτήσεων στο διακομιστή επιτρέποντάς σας να απαγορεύσετε ή να αποκλείσετε συγκεκριμένες αιτήσεις HTTP.

Λειτουργικές μονάδες πακέτου διαχείρισης

Οι λειτουργικές μονάδες που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμες για το IIS 7 ως μέρος του πακέτου διαχείρισης IIS, προσφέρουν πρόσθετα εργαλεία για να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε το διακομιστή Web IIS 7.5 από το IIS Manager. Σε αυτές τις λειτουργικές μονάδες περιλμβάνονται το πρόγραμμα «Επεξεργασία παραμέτρων» και επεκτάσεις περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που σας βοηθούν να διαχειριστείτε του κανόνες φιλτραρίσματος αιτήσεων και τις ρυθμίσεις εφαρμογών FastCGI και ASP.NET

Βελτιώσεις διαχείρισης

Το IIS 7.5 έχει αρχιτεκτονική διαχείρισης με την ίδια κατανομή και ανάθεση εργασιών με το IIS 7, αλλά το IIS 7.5 προσφέρει και νέα εργαλεία διαχείρισης.

Πρόγραμμα ανάλυσης βέλτιστων πρακτικών

Το πρόγραμμα ανάλυσης βέλτιστων πρακτικών (Best Practices Analyzer - BPA) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης η προσπέλαση του οποίου είναι δυνατή με τη χρήση της Διαχείρισης διακομιστών και του Windows PowerShell. Το BPA μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές να μειώσουν τις παραβιάσεις βέλτιστων πρακτικών υποβάλλοντας ένα διακομιστή Web IIS 7.5 και δημιουργώντας αναφοράς όταν εντοπίζονται ενδεχόμενα προβλήματα ρύθμισης παραμέτρων.

Λειτουργική μονάδα IIS για Windows PowerShell

Η λειτουργική μονάδα IIS για Windows PowerShell είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα του Windows PowerShell το οποίο σας επιτρέπει να εκτελείτε εργασίες διαχείρισης IIS 7 και να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων IIS και τα δεδομένα χρόνου εκτέλεσης. Επιπλέον, ένα σύνολο εργασιοστραφών cmdlet προσφέρουν έναν απλό τρόπο διαχείρισης τοποθεσιών στο Web, εφαρμογών Web και διακομιστών Web.

Καταγραφή και ανίχνευση ρυθμίσεων παραμέτρων

Η καταγραφή και ανίχνευση ρυθμίσεων παραμέτρων σάς επιτρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση στις ρυθμίσεις παραμέτρων IIS και να ανιχνεύετε επιτυχημένες ή αποτυχημένες τροποποιήσεις ενεργοποιώντας τυχόν νέα αρχεία καταγραφής που γίνονται διαθέσιμα στο Πρόγραμμα προβολής συμβάντων.

Βελτιώσεις υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρμογών

Προσφέροντας μια γκάμα νέων δυνατοτήτων που συμβάλλουν στην αύξηση της ασφάλειας και τη βελτίωση των διαγνωστικών ελέγχων, το IIS 7.5 είναι μια ακόμα πιο ευέλικτη και διαχειρίσιμη πλατφόρμα που προορίζεται για πολλούς τύπους εφαρμογών Web ,όπως οι ASP.NET και PHP.

Θωράκιση υπηρεσιών

Στηριζόμενο στο μοντέλο απομόνωσης του χώρου συγκέντρωσης των εφαρμογών IIS 7 που αύξησε τα επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας, κάθε χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών IIS 7.5 πλέον εκτελεί κάθε διεργασία ως μια μοναδική ταυτότητα με λιγότερα δικαιώματα.

Διαχειριζόμενοι λογαριασμοί υπηρεσίας

Οι λογαριασμοί τομέα που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης οι οποίοι υποβάλλονται σε διαχείριση από τον κεντρικό υπολογιστή πλέον υποστηρίζονται ως ταυτότητες υπηρεσίας στο IIS 7.5. Αυτό σημαίνει ότι οι διαχειριστές διακομιστών δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν σχετικά με τη λήψη των κωδικώ πρόσβασης του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών.

Hostable Web Core (Πυρήνας Web με δυνατότητα φιλοξενίας υπηρεσιών)

Τα στοιχεία μηχανής Core IIS Web μπορούν να καταναλώνονται ή να φιλοξενούνται από άλλες εφαρμογές. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στα στοιχεία IIS 7 να γίνεται εξυπηρέτηση των αιτήσεων HTTP απευθείας μέσα στην εφαρμογή. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο για την ενεργοποίηση των βασικών δυνατοτήτων των διακομιστών Web για προσαρμοσμένες εφαρμογές ή για εφαρμογές εντοπισμού σφαλμάτων.

Παρακολούθηση ανεπιτυχών αιτήσεων για τις εφαρμογές FastCGI

Στο IIS 7.5, οι προγραμματιστές PHP που χρησιμοποιούν τη λειτουργική μονάδα FastCGI μπορούν να ενσωματώσουν κλήσεις ανίχνευσης IIS μέσα στις εφαρμογές τους. Στη συνέχεια, οι προγραμματιστές μπορούν να αντιμετωπίζουν τα σφάλματα των εφαρμογών χρησιμοποιώντας την «Ανίχνευση αποτυχημένων αιτήσεων IIS» για να εντοπίσετε τον εσφαλμε΄νο κωδικό κατά τον προγραμματισμό.

Βελτίωση στην υποστήριξη .NET του Server Core

Η επιλογή εγκατάστασης του Server Core του Windows Server 2008 R2 παρέχει υποστήριξη για το .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5.1 και 4.0. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να φιλοξενήσετε εφαρμογές ASP.NET, να εκτελέσετε εργασίες απομακρυσμένης διαχείρισης από το IIS Manager και να εκτελέσετε τοπικά cmdlet που συμπεριλαμβάνονται στη λειτουργική μονάδα IIS για Windows PowerShell για IIS.

Υλικό και λογισμικό για το ρόλο διακομιστή Web

Οι απαιτήσεις υλικού και λογισμικού για το ρόλο διακομιστή Web είναι ίδιες με τις απαιτήσεις για τον Windows Server 2008 R2. Χρησιμοποιήστε μετρητές επιδόσεων, αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών, υπάρχοντα δεδομένα από περιβάλλοντα παραγωγής καθώς και πιλοτικές αναπτύξεις για να καθορίσετε τη χωρητικότητα που απαιτείται για το διακομιστή σας και να την προσαρμόσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Εγκατάσταση ενός διακομιστή Web IIS

Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, εμφανίζεται μια λίστα με εργασίες αρχικής ρύθμισης παραμέτρων. Για να εγκαταστήσετε το ρόλο του διακομιστή Web Web Server (IIS), στη λίστα εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ρόλων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διακομιστής Web (IIS). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των υπηρεσιών IIS, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση.

Διαχείριση διακομιστή Web IIS

Αφού εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες IIS, χρησιμοποιήστε τις εξής διαδικασίες για να ανοίξετε τη IIS Manager στον Windows Server 2008 R2 ή στα Windows® 7.

Για άνοιγμα της Διαχείρισης IIS στον Windows Server 2008 R2
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης και επιλέξτε Διαχείριση υπηρεσιών Internet Information Services (IIS).

Για άνοιγμα της Διαχείρισης IIS στα Windows 7
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Στο παράθυρο Πίνακας Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα και συντήρηση.

 3. Στο παράθυρο Σύστημα και συντήρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης.

 4. Στο παράθυρο Εργαλεία διαχείρισης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση των υπηρεσιών Internet Information Services (IIS).

Για περισσότερες πληροφορίες

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ρόλο του διακομιστή Web, μπορείτε να προβάλετε τη Βοήθεια στο διακομιστή σας. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τη IIS Manager όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα και πατήστε F1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του διακομιστή Web, ανατρέξτε στα θέματα για τον Windows Server 2008 R2 στο Web:


Πίνακας περιεχομένων