Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων τοποθεσιών Web για να αλλάξετε τους προηγούμενους ρυθμισμένους κανόνες παρακολούθησης για ανεπιτυχείς αιτήσεις.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ενεργοποίηση

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων για μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Κατάλογος

Πληκτρολογήστε τη διαδρομή, όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία καταγραφής της παρακολούθησης ανεπιτυχούς αίτησης.

Σημείωση

Ως βέλτιστη πρακτική, τα αρχεία καταγραφής, όπως τα αρχεία καταγραφής για την παρακολούθηση ανεπιτυχούς αίτησης, θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλογο διαφορετικό από τον κατάλογο systemroot.

Μέγιστος αριθμός αρχείων ανίχνευσης

Πληκτρολογήστε τον μέγιστο αριθμό αρχείων καταγραφής της παρακολούθησης ανεπιτυχούς αίτησης που θέλετε να διατηρήσετε για την τοποθεσία. Εάν δεν εισαγάγετε καμία τιμή, ο προεπιλεγμένος μέγιστος αριθμός αρχείων καταγραφής που αποθηκεύονται είναι 50. Όταν φτάσετε αυτό το όριο, δημιουργούνται νέα αρχεία καταγραφής και καταργούνται παλαιότερα.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων