Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη σύνδεσης τοποθεσίας και Επεξεργασία σύνδεσης τοποθεσίας για να προσθέσετε συνδέσεις σε μια τοποθεσία ή για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα σύνδεση τοποθεσίας. Για παράδειγμα, η τοποθεσία σας ενδέχεται να χρειάζεται μια σύνδεση HTTPS στη θύρα 443, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), εκτός από τη σύνδεση HTTP στη θύρα 80. Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σύνδεσης τοποθεσίας κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη από το παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις τοποθεσίας.

Σημείωση

Εάν προσθέσετε μια διπλότυπη σύνδεση στο διακομιστή Web, είναι δυνατή η εκτέλεση μόνο μίας τοποθεσίας κάθε φορά. Επιπλέον, εάν η διπλότυπη σύνδεσής σας είναι μια σύνδεση HTTPS, τυχόν αλλαγές που συμβαίνουν στο πιστοποιητικό σε μία σύνδεση θα επηρεάσουν το πιστοποιητικό στην άλλη σύνδεση.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Τύπος

Επιλέξτε μια τιμή από τη λίστα για να καθορίσετε το πρωτόκολλο για τη σύνδεση της τοποθεσίας.

Διεύθυνση IP

Επιλέξτε μια διεύθυνση IP από τη λίστα Διεύθυνση IP ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση IP που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν την τοποθεσία.

Σημείωση

Το σύμβολο του ποσοστό (%) δεν είναι έγκυρος χαρακτήρας για διευθύνσεις IP. Εάν πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση IPv6 με αυτό τον χαρακτήρα, η Υπηρεσία ενεργοποίησης διεργασιών των Windows (WAS) δεν θα είναι δυνατό να εκκινούν την τοποθεσία επειδή η μη έγκυρη σύνδεση δεν είναι έγκυρη. Για παράδειγμα, η τοπική διεύθυνση IPv6 της σύνδεσης τελειώνει με "%8". Εάν αντιγράψετε αυτήν τη διεύθυνση από ένα ερώτημα ipconfig σε ένα παράθυρο εντολών και την επικολλήσετε στο πλαίσιο Διεύθυνση IP στη IIS Manager, φροντίστε να διαγράψετε το τμήμα "%8" της διεύθυνσης IP.

Εάν επιλέξετε Όλες οι μη εκχωρημένες, αυτή η τοποθεσία Web θα αποκρίνεται σε αιτήσεις για όλες τις διευθύνσεις IP στη θύρα και το προαιρετικό όνομα κεντρικού υπολογιστή που προσδιορίζετε για αυτήν την τοποθεσία, εκτός εάν μια άλλη τοποθεσία στο διακομιστή έχει μια σύνδεση στην ίδια θύρα, αλλά με συγκεκριμένη διεύθυνση IP.

Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη σύνδεση τοποθεσίας Web ορίζει τη ρύθμιση Όλες οι μη εκχωρημένες για τη Διεύθυνση IP, την τιμή 80 για τη Θύρα και κανένα όνομα κεντρικού υπολογιστή. Εάν ο διακομιστής έχει μια δεύτερη τοποθεσία με το όνομα Contoso και μια σύνδεση που καθορίζει τον αριθμό 172.30.189.179 για τη διεύθυνση IP στη θύρα 80 και κανένα όνομα κεντρικού υπολογιστή, η τοποθεσία Contoso θα λαμβάνει όλες τις αιτήσεις HTTP στη θύρα 80, στη διεύθυνση IP 172.30.189.179 και η προεπιλεγμένη τοποθεσία Web θα εξακολουθεί να λαμβάνει αιτήσεις HTTP στη θύρα 80, σε οποιαδήποτε διεύθυνση IP διαφορετική από την 172.30.189.179.

Θύρα

Πληκτρολογήστε τη θύρα, στην οποία πρέπει να εκτελεί ακρόαση το HTTP.sys για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε αυτήν την τοποθεσία. Εάν επιλέξετε HTTP από την αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος, η προεπιλεγμένη θύρα είναι 80. Εάν επιλέξετε HTTPS από την αναπτυσσόμενη λίστα, η προεπιλεγμένη θύρα είναι 443. Εάν καθορίσετε θύρα διαφορετική από τις προεπιλεγμένες, τα προγράμματα-πελάτες πρέπει να προσδιορίσουν τον αριθμό θύρας στις αιτήσεις προς το διακομιστή, διαφορετικά δεν θα συνδεθούν στην τοποθεσία.

Όνομα κεντρικού υπολογιστή

Πληκτρολογήστε ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή, εάν θέλετε να εκχωρήσετε ένα ή περισσότερα ονόματα κεντρικού υπολογιστή, γνωστά επίσης ως ονόματα τομέα, σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί μία διεύθυνση IP. Εάν καθορίσετε ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή, τα προγράμματα-πελάτες πρέπει να χρησιμοποιούν το όνομα κεντρικού υπολογιστή αντί της διεύθυνσης IP για την πρόσβαση στην τοποθεσία.

Εάν αυτή η τοποθεσία είναι διαθέσιμη στο Internet, πληκτρολογήστε το όνομα τομέα της τοποθεσίας όπως το χρησιμοποιούν οι χρήστες σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, για παράδειγμα, www.contoso.com. Εάν η τοποθεσία σας έχει περισσότερα από ένα ονόματα τομέα, για παράδειγμα, www.contoso.com και contoso.com, πρέπει να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή σύνδεση για κάθε όνομα κεντρικού υπολογιστή.

Εάν η τοποθεσία είναι διαθέσιμη σε ένα intranet, δεν χρειάζεται να καθορίσετε όνομα κεντρικού υπολογιστή, εάν οι χρήστες πρόκειται να πληκτρολογούν το όνομα διακομιστή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, για παράδειγμα, http://όνομα_διακομιστή. Ωστόσο, εάν ο διακομιστής DNS στο περιβάλλον σας έχει ρυθμιστεί για να αποθηκεύει άλλα ονόματα για αυτόν το διακομιστή Web, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή σύνδεση για κάθε όνομα κεντρικού υπολογιστή, ώστε οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν τα άλλα ονόματα που έχουν αποθηκευτεί από το διακομιστή DNS.

Σημείωση

Το όνομα του κεντρικού υπολογιστή που ρυθμίζετε για την τοποθεσία Web σας ενδεχομένως να εμφανίζεται διαφορετικά στα αρχεία καταγραφής επειδή τα αρχεία καταγραφής HTTP.sys φιλοξενούν ονόματα με χρήση της μορφής κωδικοποίησης Punycode.

Πιστοποιητικό SSL

Επιλέξτε το πιστοποιητικό που θέλετε να χρησιμοποιήσει η Web για το SSL. Η λίστα Πιστοποιητικό SSL εμφανίζεται μόνο όταν επιλέγετε HTTPS από τη λίστα Τύπος.

Σημείωση

Για να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε πιστοποιητικά διακομιστή, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Πιστοποιητικά διακομιστή στη IIS Manager.

Προβολή

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πιστοποιητικό από το οποίο μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό που επιλέξατε στη λίστα Πιστοποιητικό SSL. Το κουμπί Προβολή εμφανίζεται μόνο όταν επιλέγετε HTTPS από τη λίστα Τύπος και όταν επιλέγετε ένα πιστοποιητικό από τη λίστα Πιστοποιητικό SSL.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων