Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού για να δημιουργήσετε πιστοποιητικά που θα χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλοντα δοκιμής διακομιστή και για την αντιμετώπιση προβλημάτων πιστοποιητικών τρίτων.

Μπορείτε να προβάλετε τις ιδιότητες του αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού στη σελίδα Πιστοποιητικά διακομιστή.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ορίστε ένα όνομα για το πιστοποιητικό.

Πληκτρολογήστε ένα φιλικό όνομα στο πλαίσιο Όνομα, για να δημιουργήσετε ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό.

Σημείωση

Τα πιστοποιητικά που δημιουργείτε με αυτήν τη δυνατότητα δεν προέρχονται από αξιόπιστη προέλευση αρχής έκδοσης πιστοποιητικών. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά μόνο για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων μεταξύ του διακομιστή και των προγραμμάτων-πελατών εντός ενός περιβάλλοντος δοκιμών.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων