Το πρόγραμμα "Επεξεργασία παραμέτρων" σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση και να διαχειριστείτε τα αρχεία ρύθμισης παραμέτρων σας τοποθετώντας ενότητες στη IIS Manager. Οι διαθέσιμες ενότητες καθορίζονται από το σημείο που βρίσκεστε στον διακομιστή, στην τοποθεσία ή στην εφαρμογή σας. Μέσα σε κάθε ενότητα μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά και τις συλλογές. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές.

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Επεξεργασία παραμέτρων, για να διαχειριστείτε τις ενότητες των αρχείων ρύθμισης παραμέτρων σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα "Επεξεργασία παραμέτρων", για να κάνετε αναζήτηση στα αρχεία ρύθμισης παραμέτρων σας και για τη δημιουργία δεσμών ενεργειών.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Ενότητα

Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Ενότητα, για να επιλέξετε την ενότητα που θέλετε να ρυθμίσετε. Αν θέλετε να πληκτρολογήσετε τη διαδρομή της ενότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την πλήρη διαδρομή, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα δεδομένων, για παράδειγμα, system.data αντί για data.

Ενότητα περιεχομένου πυρήνα

Το κεντρικό παράθυρο προβάλλει πληροφορίες για την ενότητα που θέλετε να ρυθμίσετε. Η διαδρομή της ενότητας εμφανίζεται πάνω από τις ιδιότητες και τις τιμές τους. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτές τις τιμές ιδιότητας κάνοντας κλικ στην τιμή.

Πληροφορίες τύπου και επικύρωσης

Στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του προγράμματος "Επεξεργασία παραμέτρων" προβάλλεται ο τύπος των δεδομένων και οι πληροφορίες επικύρωσης, όπως είναι το πεδίο τιμών, για την επιλεγμένη ιδιότητα.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στο στοιχείο, το χαρακτηριστικό ή τη συλλογή.

Άκυρο

Ακυρώνει τις τρέχουσες αλλαγές που έχετε κάνει στο στοιχείο, το χαρακτηριστικό ή τη συλλογή. Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Ακύρωση, για να κάνετε επαναφορά των αλλαγών σας.

Δημιουργία δέσμης ενεργειών

Δημιουργεί μία δέσμη των ενεργειών που είχατε εκτελέσει πρόσφατα. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δέσμη ενεργειών που προβάλλει τη δέσμη για τις ενέργειές σας σε τρεις γλώσσες προγραμματισμού: C#, JavaScript και AppCmd. Η λειτουργία δημιουργίας δέσμης ενεργειών ενεργοποιείται μόνο μετά την εκτέλεση μιας ενέργειας, από εσάς, όπως είναι η μεταβολή της τιμής μιας ιδιότητας. Πρέπει να δημιουργήσετε μια δέσμη ενεργειών που να περιλαμβάνει την ενέργειά σας πριν κάνετε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

Σημειώστε ότι η δέσμη ενέργειας δεν θα περιλαμβάνει άμεσες ενέργειες όπως είναι το κλείδωμα μιας ενότητας, η επεξεργασία μιας συλλογής ή η επιστροφή σε γονική ρύθμιση.

Αναζήτηση ρύθμισης παραμέτρων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση παραμέτρων που σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση σε συγκεκριμένες ενότητες στα αρχεία παραμέτρων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση ρύθμισης παραμέτρων".

Κλείδωμα ενότητας

Κλειδώνει την επιλεγμένη ενότητα ώστε να μην μπορούν να γίνουν επιπρόσθετες αλλαγές.

Ξεκλείδωμα ενότητας

Ξεκλειδώνει την επιλεγμένη ενότητα, για να μπορέσετε να κάνετε αλλαγές.

Σημειώστε ότι μπορείτε να ξεκλειδώσετε μια ενότητα στη θέση όπου την είχατε κλειδώσει αρχικά. Για παράδειγμα, αν είχατε κλειδώσει μία ενότητα χρησιμοποιώντας το ApplicationHost.config, δεν μπορείτε να την ξεκλειδώσετε χρησιμοποιώντας το Web.config.

Κλείδωμα χαρακτηριστικού

Κλειδώνει το επιλεγμένο χαρακτηριστικό.

Ξεκλείδωμα χαρακτηριστικού

Ξεκλειδώνει το επιλεγμένο χαρακτηριστικό, για να μπορέσετε να κάνετε αλλαγές.

Σημειώστε ότι μπορείτε να ξεκλειδώσετε ένα χαρακτηριστικό στη θέση όπου το είχατε κλειδώσει αρχικά.

Κλείδωμα στοιχείου

Κλειδώνει το επιλεγμένο στοιχείο.

Ξεκλείδωμα χαρακτηριστικού

Ξεκλειδώνει το επιλεγμένο στοιχείο, για να μπορέσετε να κάνετε αλλαγές.

Σημειώστε ότι μπορείτε να ξεκλειδώσετε ένα στοιχείο στη θέση όπου το είχατε κλειδώσει αρχικά.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο και τις ρυθμίσεις του.

Επεξεργασία στοιχείων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία συλλογής, για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε ιδιότητες από μία συλλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία συλλογής".

Επαναφορά στη γονική ρύθμιση

Αλλάζει τις τιμές της τρέχουσας ενότητας ώστε να μεταβιβαστούν σε αυτήν οι τιμές της γονικής ρύθμισης παραμέτρων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο στο επίπεδο ενότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων