Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τοποθεσίας για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες μιας υπάρχουσας τοποθεσίας.

Σημείωση

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σύνδεσης της τοποθεσίας, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις τοποθεσίας.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα τοποθεσίας

Εμφανίζει ένα φιλικό όνομα για την τοποθεσία σας.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να μετονομάσετε μια τοποθεσία από το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τοποθεσίας. Για να μετονομάσετε μια τοποθεσία, χρησιμοποιήστε την ενέργεια Μετονομασία στο παράθυρο Ενέργειες στη σελίδα Τοποθεσίες.

Χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών

Εμφανίζει τον επιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών για την τοποθεσία.

Επιλογή

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών χρήστη από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών στον οποίο θα εκτελείται η τοποθεσία.

Φυσική διαδρομή

Πληκτρολογήστε τη φυσική διαδρομή, όπου βρίσκεται αποθηκευμένο το περιεχόμενο της τοποθεσίας. Το περιεχόμενο μπορεί να βρίσκεται στον τοπικό υπολογιστή ή να προέρχεται από έναν απομακρυσμένο κατάλογο ή κοινόχρηστο στοιχείο. Εάν το περιεχόμενο είναι αποθηκευμένο στον τοπικό υπολογιστή, πληκτρολογήστε τη φυσική διαδρομή, για παράδειγμα, C:\Content. Εάν το περιεχόμενο σας είναι αποθηκευμένο σε ένα απομακρυσμένο κοινόχρηστο στοιχείο, πληκτρολογήστε τη διαδρομή UNC (Universal Naming Convention), όπως \\Server\Share.

Προαιρετικά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση ως για να καθορίσετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης στη φυσική διαδρομή. Εάν δεν πληκτρολογήσετε τα διαπιστευτήρια, ο διακομιστής Web θα χρησιμοποιήσει έλεγχο ταυτότητας διέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση στο περιεχόμενο θα είναι δυνατή με χρήση της ταυτότητας του χρήστη της εφαρμογής και η πρόσβαση στα αρχεία παραμέτρων θα είναι δυνατή με χρήση της ταυτότητας του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών.

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση φακέλου από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τη φυσική θέση του περιεχομένου της τοποθεσίας σας.

Σύνδεση ως

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση ως από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης στη διαδρομή που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Φυσική διαδρομή. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένος ο έλεγχος ταυτότητας διέλευσης.

Ρυθμίσεις δοκιμής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις δοκιμής από το οποίο μπορείτε να προβάλετε μια λίστα αποτελεσμάτων δοκιμής για να εκτιμήσετε εάν οι ρυθμίσεις διαδρομής είναι έγκυρες.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων