Okno dialogowe Edytowanie witryny umożliwia edytowanie właściwości istniejącej witryny.

Uwaga

Aby edytować informacje o powiązaniach witryny, należy użyć okna dialogowego Powiązania witryny.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa witryny

Wyświetla przyjazną nazwę witryny.

Uwaga

W oknie dialogowym Edytowanie witryny nie można zmienić nazwy witryny. Aby zmienić nazwę witryny, należy użyć akcji Zmień nazwę w okienku Akcje na stronie funkcji Witryny.

Pula aplikacji

Wyświetla pulę aplikacji wybraną dla witryny.

Wybierz

Otwiera okno dialogowe Wybieranie puli aplikacji, umożliwiające wybór puli aplikacji, w której będzie uruchamiana witryna.

Ścieżka fizyczna

Wpisz ścieżkę fizyczną lokalizacji, w której jest przechowywana zawartość witryny. Zawartość może się znajdować na komputerze lokalnym albo pochodzić z katalogu lub udziału zdalnego. Jeśli zawartość jest przechowywana na komputerze lokalnym, wpisz ścieżkę fizyczną, na przykład C:\Zawartosc. Jeśli zawartość jest przechowywana w udziale zdalnym, wpisz ścieżkę UNC (Universal Naming Convention), na przykład \\Serwer\Udzial.

Opcjonalnie kliknij przycisk Połącz jako, aby określić poświadczenia umożliwiające połączenie ze ścieżką fizyczną. Jeśli poświadczenia nie zostaną podane, serwer sieci Web będzie używać uwierzytelniania przekazywanego. Oznacza to, że dostęp do zawartości będzie uzyskiwany za pomocą tożsamości użytkownika aplikacji, a dostęp do plików konfiguracji – za pomocą tożsamości puli aplikacji.

Otwiera okno dialogowe Przeglądanie w poszukiwaniu folderu, w którym można wybrać fizyczną lokalizację zawartości witryny.

Połącz jako

Otwiera okno dialogowe Łączenie jako, w którym można wybrać sposób połączenia ze ścieżką wpisaną w polu Ścieżka fizyczna. Domyślnie jest wybrane uwierzytelnianie przekazywane.

Testuj ustawienia

Otwiera okno dialogowe Testowanie ustawień, w którym można przejrzeć listę wyników testu i ocenić, czy ustawienia ścieżki są prawidłowe.

Zobacz też


Spis treści