Strona funkcji Buforowanie danych wyjściowych umożliwia konfigurowanie ustawień buforowania danych wyjściowych oraz konfigurowanie reguł sterujących buforowaniem dostarczanej zawartości.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Rozszerzenie

Wyświetla rozszerzenie nazwy pliku, którego dotyczy reguła buforowania.

Zasady trybu użytkownika

Wyświetla związane z regułą zachowanie buforowania w trybie użytkownika:

  • Buforuj do chwili zmiany: zawartość jest buforowana do momentu, aż usługi IIS otrzymają powiadomienie o zmianie pliku lub konfiguracji.

  • Buforuj przez okres: zawartość jest buforowana przez określony czas, chyba że przed upływem tego czasu powiadomienie o zmianie pliku lub konfiguracji spowoduje wyczyszczenie pamięci podręcznej.

  • Całkowicie zapobiegaj buforowaniu: buforowanie trybu użytkownika zostało wyłączone.

  • Nie buforuj: buforowanie trybu użytkownika nie zostało skonfigurowane.

Zasady trybu jądra

Wyświetla związane z regułą zachowanie buforowania w trybie jądra:

  • Buforuj do chwili zmiany: zawartość jest buforowana do momentu, aż usługi IIS otrzymają powiadomienie o zmianie pliku lub konfiguracji.

  • Buforuj przez okres: zawartość jest buforowana przez określony czas, chyba że przed upływem tego czasu powiadomienie o zmianie pliku lub konfiguracji spowoduje wyczyszczenie pamięci podręcznej.

  • Całkowicie zapobiegaj buforowaniu: buforowanie trybu jądra zostało wyłączone.

  • Nie buforuj: buforowanie trybu jądra nie zostało skonfigurowane.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie reguły buforowania, w którym można dodać nową regułę buforowania.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie reguły buforowania, w którym można edytować wybraną regułę buforowania.

Usuń

Usuwa wybraną regułę buforowania.

Edytuj ustawienia funkcji

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień wyjściowej pamięci podręcznej, w którym można konfigurować ustawienia dotyczące całej funkcji buforowania danych wyjściowych.

Zobacz też


Spis treści