Konfigurując domyślne ustawienia HTTP, można zapewnić lepszą jakość obsługi użytkowników odwiedzających witrynę sieci Web. Na przykład usługi IIS można skonfigurować w taki sposób, aby przy każdym wystąpieniu błędu HTTP był zwracany niestandardowy komunikat o błędzie. Niestandardowe komunikaty o błędach są bardziej „przyjazne” i bogatsze w informacje. Usługi IIS można również skonfigurować tak, aby był wyświetlany dokument domyślny lub lista wszystkich dokumentów dostępnych na serwerze. U klientów, którzy nie określą nazwy dokumentu, zostanie wyświetlona strona domyślna lub lista wszystkich dostępnych stron, zależnie od konfiguracji ustawień HTTP.

Uwagi

 KrokOdwołanie
Pole wyboru

Określanie, czy w przypadku wystąpienia błędu HTTP usługi IIS zwracają niestandardowy, czy szczegółowy komunikat o błędzie, oraz dodawanie stron błędów niestandardowych dla określonych błędów HTTP.

Konfigurowanie stron błędów

Pole wyboru

Konfigurowanie listy dokumentów domyślnych, które mogą być zwracane klientom nieokreślającym w żądaniu nazwy dokumentu, a także, w zależności od potrzeb, włączanie lub wyłączanie tej funkcji dla określonych witryn, aplikacji lub katalogów.

Konfigurowanie dokumentów domyślnych

Pole wyboru

Określanie, czy klientom nieokreślającym w żądaniu nazwy dokumentu jest zwracana lista katalogów, a także, w zależności od potrzeb, włączanie lub wyłączanie tej funkcji dla określonych witryn, aplikacji lub katalogów.

Konfigurowanie przeglądania katalogów

Pole wyboru

Konfigurowanie nagłówków niestandardowych dołączanych do nagłówka odpowiedzi HTTP serwera.

Konfigurowanie nagłówków odpowiedzi HTTP

Pole wyboru

Określanie typów zawartości, które mogą być wysyłane do przeglądarki lub klienta poczty, przez konfigurowanie typów MIME na serwerze.

Konfigurowanie typów MIME

Pole wyboru

Konfigurowanie ustawień przekierowywania, aby klienci byli przekierowywani do innego katalogu niż określony w żądaniu lub na inny adres URL.

Konfigurowanie przekierowywania HTTP

Zobacz też


Spis treści