W oknach dialogowych Zezwalanie na ciąg zapytania i Odmawianie ciągu zapytania można dodawać ciągi zapytań do listy ciągów zapytań, którym moduł filtrowania żądań będzie zawsze zezwalał na dostęp lub go odmawiał.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Ciąg zapytania

Określa ciąg zapytania, któremu usługa filtrowania żądań będzie zawsze zezwalała na dostęp lub go odmawiała.

Zobacz też


Spis treści