Okna dialogowe Ustawienia zaawansowane umożliwiają edytowanie właściwości każdego z następujących obiektów w usługach IIS:

  • Pula aplikacji

  • Witryna

  • Aplikacja

  • Katalog wirtualny

Okno dialogowe Ustawienia zaawansowane przydaje się, gdy zachodzi potrzeba edycji określonej właściwości lub grupy właściwości obiektu bez użycia kreatora edycji lub okna dialogowego albo gdy właściwość nie jest wyświetlana w kreatorze lub oknie dialogowym.

Uwaga

Jeśli zachodzi potrzeba zmiany wartości domyślnej dla wszystkich pul aplikacji, witryn, aplikacji lub katalogów wirtualnych, można w tym celu użyć okna dialogowego Ustawienia domyślne odpowiedniego dla danego obiektu.

Aby uzyskać informacje o określonej właściwości, należy zaznaczyć tę właściwość w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane i zapoznać się z informacjami wyświetlanymi w okienku opisu właściwości, które znajduje się pod siatką właściwości. Okienko opisu właściwości można powiększyć, klikając pasek między siatką właściwości a tym okienkiem, a następnie przeciągając go w górę. Można również zmienić rozmiar całego okna dialogowego Ustawienia zaawansowane, aby wyświetlić więcej właściwości jednocześnie.

Zobacz też


Spis treści