Strona Strona początkowa umożliwia łatwe ponowne otwieranie niedawnych połączeń i tworzenie nowych połączeń z serwerami sieci Web, witrynami i aplikacjami przy użyciu programu Menedżer usług IIS. Można również klikać łącza do zasobów w trybie online i przeglądać wiadomości dotyczące usług IIS.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Niedawne połączenia

Wyświetla listę niedawnych połączeń z serwerami sieci Web, witrynami i aplikacjami. Dwukrotne kliknięcie połączenia na liście powoduje jego ponowne otwarcie. Do nawiązania połączenia może być wymagane ponowne wpisanie poświadczeń konta.

Zadania połączeń

Wyświetla następujące zadania połączeń:

  • Połącz z hostem lokalnym: nawiązuje połączenie z komputerem lokalnym przy użyciu poświadczeń aktualnie zalogowanego użytkownika systemu Windows.

  • Połącz z serwerem: otwiera kreatora, w którym można nawiązać połączenie z serwerem przy użyciu konta administratora systemu Windows.

  • Połącz z witryną: otwiera kreatora, w którym można nawiązać połączenie z witryną przy użyciu konta użytkownika systemu Windows lub programu Menedżer usług IIS, które ma uprawnienia do łączenia się z tą witryną.

  • Połącz z aplikacją: otwiera kreatora, w którym można nawiązać połączenie z aplikacją przy użyciu konta użytkownika systemu Windows lub programu Menedżer usług IIS, które ma uprawnienia do łączenia się z tą aplikacją.

Zasoby online

Wyświetla listę łączy do zasobów w trybie online dotyczących usług IIS.

Wiadomości usług IIS

Wyświetla najnowsze wiadomości dotyczące usług IIS. Aby włączyć tę funkcję, należy kliknąć pozycję Włącz wiadomości usług IIS na pasku Wiadomości usług IIS.

Zobacz też


Spis treści