Okno dialogowe Konfigurowanie modułów macierzystych umożliwia włączanie zarejestrowanych modułów przez dodawanie ich do listy Moduły, dodawanie lub edytowanie rejestracji modułów macierzystych oraz usuwanie modułów macierzystych z serwera sieci Web. Po zarejestrowaniu modułu należy także dodać go do listy Moduły, aby moduł macierzysty mógł zacząć przetwarzanie żądań.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Wybierz przynajmniej jeden zarejestrowany moduł do włączenia

Wybierz zarejestrowane moduły, które chcesz dodać do listy Moduły na serwerze sieci Web. Dodanie modułu do listy Moduły umożliwi mu przetwarzanie żądań zgłaszanych do serwera.

Zarejestruj

Otwiera okno dialogowe Rejestrowanie modułu macierzystego, w którym można zarejestrować nowy moduł macierzysty.

Uwaga

Ten przycisk jest dostępny tylko na poziomie serwera.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie rejestracji modułu macierzystego, w którym można edytować zarejestrowany moduł macierzysty. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy z listy Wybierz przynajmniej jeden zarejestrowany moduł do włączenia wybrano zarejestrowany moduł.

Uwaga

Ten przycisk jest dostępny tylko na poziomie serwera.

Usuń

Usuwa rejestrację wybranego modułu z serwera sieci Web. Ten przycisk jest dostępny tylko na poziomie serwera i tylko wtedy, gdy z listy Wybierz przynajmniej jeden zarejestrowany moduł do włączenia wybrano zarejestrowany moduł.

Uwaga

Moduł usunięty z listy na stronie funkcji Moduły jest wyłączony, ale pozostaje zarejestrowany na serwerze sieci Web.

Zobacz też


Spis treści