Okno dialogowe Ustawienia personifikacji platformy ASP.NET umożliwia określenie konta, które powinno być personifikowane przez aplikację ASP.NET.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Określony użytkownik

Wpisz nazwę konkretnego konta, które powinno być personifikowane przez aplikację ASP.NET.

Ustaw

Otwiera okno dialogowe Ustawianie poświadczeń, umożliwiające określenie nazwy konta i hasła, których usługi IIS mają używać do personifikowania na platformie ASP.NET.

Uwierzytelniony użytkownik

Wybierz opcję Uwierzytelniony użytkownik, aby umożliwić uruchamianie aplikacji ASP.NET w kontekście zabezpieczeń konta użytkownika uwierzytelnionego przez usługi IIS.

Zobacz też


Spis treści