Okno dialogowe Ustawianie poświadczeń umożliwia podawanie poświadczeń użytkownika, które dają dostęp do zawartości ze ścieżki fizycznej określonej dla witryny, aplikacji lub katalogu wirtualnego. Ścieżka fizyczna może być ścieżką do katalogu na komputerze lokalnym albo do katalogu lub udziału na komputerze zdalnym.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa użytkownika

Wpisz nazwę użytkownika odpowiadającą kontu użytkownika systemu Windows, które ma dostęp do ścieżki fizycznej.

Hasło

Wpisz hasło dla konta użytkownika określonego w polu Nazwa użytkownika.

Potwierdź hasło

Wpisz ponownie hasło konta użytkownika określone w polu Hasło.

Zobacz też


Spis treści