Okno dialogowe Dodawanie odmowy sekwencji umożliwia dodanie sekwencji URL do listy sekwencji URL, dla których moduł filtrowania żądań ma odmawiać dostępu.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Sekwencja URL

Określa sekwencję URL, dla której moduł filtrowania żądań ma odmawiać dostępu.

Zobacz też


Spis treści