Okno dialogowe Zezwalanie na zlecenie umożliwia dodanie zlecenia do listy zleceń HTTP, którym moduł filtrowania żądań będzie pozwalał na dostęp. W oknie dialogowym Odmawianie zlecenia można dodać zlecenie do listy zleceń HTTP, którym moduł filtrowania żądań nie będzie zezwalał na dostęp.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Zlecenie

Zlecenie HTTP, któremu moduł filtrowania żądań ma zezwalać na dostęp lub go odmawiać.

Zobacz też


Spis treści