İstek filtreleme modülünün erişime izin vereceği HTTP fiilleri listesine bir fiil eklemek için Fiile İzin Ver iletişim kutusunu kullanın. İstek filtreleme modülünün erişimi reddedeceği HTTP fiilleri listesine bir fiil eklemek için Fiili Reddet iletişim kutusunu kullanın.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

Fiil

İstek filtreleme modülünün erişime izin vereceği ya da erişimi reddedeceği HTTP fiilini belirtir.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler