Varsayılan belgeler listesini yapılandırmak için Varsayılan Belgeler özellik sayfasını kullanın. Kullanıcı bir belge adı belirtmeden (örneğin, http://www.contoso.com/Default.htm yerine http://www.contoso.com/ istemesi) sitenize veya uygulamanıza erişirse, IIS'nin Default.htm gibi varsayılan bir belge sağlaması için yapılandırabilirsiniz. IIS, liste içinde dizindeki bir dosya adıyla eşleşen ilk varsayılan belgeyi döndürür.

Not

Performansı artırmak için, listedeki ilk varsayılan belgenin diskte bulunduğundan ve bu belgenin listedeki ilk dosya adı olduğundan emin olun.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ad

Varsayılan belge olarak eklenen dosya adını görüntüler.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ekle

Varsayılan belge listesine bir dosya adı ekleyebileceğiniz Varsayılan Belge Ekle iletişim kutusunu açar.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Yukarı Taşı

Seçili öğeyi listede yukarıya taşır.

Not

Listedeki öğeler bir alt düzeyde yeniden sıralandığı zaman, liste yeniden sıralandıktan sonra alt düzey üst düzeyden ayar devralmaz (üst düzeyde listeye eklenen veya listeden çıkarılan öğeler dahil). Bir üst düzeyden ayar devralmak isterseniz, Eylemler bölmesindeki Devralınmış Değere Döndür eylemini kullanarak alt düzeydeki tüm değişiklikleri geriye döndürmeniz gerekir.

Aşağı Taşı

Seçili öğeyi listede aşağıya taşır.

Not

Listedeki öğeler bir alt düzeyde yeniden sıralandığı zaman, liste yeniden sıralandıktan sonra alt düzey üst düzeyden ayar devralmaz (üst düzeyde listeye eklenen veya listeden çıkarılan öğeler dahil). Bir üst düzeyden ayar devralmak isterseniz, Eylemler bölmesindeki Devralınmış Değere Döndür eylemini kullanarak alt düzeydeki tüm değişiklikleri geriye döndürmeniz gerekir.

Devre Dışı Bırak

Varsayılan Belgeler özelliğini devre dışı bırakır. Varsayılan belgeler devre dışı bırakıldığında ve bir kullanıcı sitenize veya uygulamanıza bir belge adı belirtmeden erişirse, Web sunucusu hangi dosyanın verileceğini belirleyemediğinden ve istemci dizinin içeriklerini görüntüleyemediğinden, istemci tarayıcıları 403—Yasak hatasını alırlar.

Not

Varsayılan Belgeler özelliği devre dışı bırakılmışsa, ancak Dizinlere Gözatma özelliği etkinleştirilmişse, istemci tarayıcıları 403—Yasak hatası yerine bir dizin listesi alır.

Etkinleştir

Varsayılan Belgeler özelliğini etkinleştirir.

Devralınmış Değere Döndür

Özelliği geri döndürerek bir üst yapılandırmadaki ayarları devralmasını sağlar. Listedeki özellikler de dahil olmak üzere, bu özelliğin yerel yapılandırma ayarlarını siler. Bu eylem sunucu düzeyinde kullanılamaz.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler