Kullanıcı grupları listesini yönetmek için .NET Rolleri özellik sayfasını kullanın. Kullanıcı grupları, bir kullanıcı kümesini kategorilere ayırma ve tanımlanmış bir kullanıcı kümesi üzerinde yetkilendirme gibi güvenlikle ilgili işlemleri gerçekleştirme olanağı sağlar.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ad

Rolün adını listeler.

Kullanıcılar

Role atanmış kullanıcıların sayısını gösterir.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ekle

Bu sağlayıcıya rol adları ekleyebileceğiniz .NET Rolü Ekle iletişim kutusunu açar.

Kullanıcıları Görüntüle

Seçili rol tarafından filtrelenen .NET Kullanıcıları özellik sayfasını açar.

Yeniden Adlandır

Seçili rolü düzenlemenize olanak sağlar.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Devre Dışı Bırak

.NET Rolleri özellik sayfasını devre dışı bırakır.

Varsayılan Sağlayıcı Ayarla

Varsayılan sağlayıcıyı ayarlamanız için .NET Rollerinin Ayarlarını Düzenle iletişim kutusunu açar.

Sağlayıcılar

Sağlayıcılar özellik sayfasını açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler