.NET-roolit-ominaisuussivulla voit hallita käyttäjäryhmien luetteloa. Käyttäjäryhmien avulla voit määrittää joukon käyttäjiä omaksi luokakseen ja tehdä määritetylle ryhmälle suojaukseen liittyviä toimia. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi valtuutustoimet.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Näyttää roolin nimen.

Käyttäjät

Näyttää rooliin määritettyjen käyttäjien määrän.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää

Avaa Lisää .NET-rooli -valintaikkunan, jossa voit lisätä roolien nimiä tähän palveluun.

Näytä käyttäjät

Avaa valitun roolin mukaan suodatetun .NET-käyttäjät-ominaisuussivun.

Nimeä uudelleen

Sallii valitun roolin muokkaamisen.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Poista käytöstä

Poistaa .NET-roolit-ominaisuussivun käytöstä.

Määritä oletusarvoinen tarjoaja

Avaa Muokkaa .NET-roolien asetuksia -valintaikkunan, jossa voit määrittää oletuspalvelun.

Palvelut

Avaa Palvelut-ominaisuussivun.

Katso myös


Sisällys