FTP-sanomat-ominaisuussivulla voit muokata niiden sanomien asetuksia, joita lähetetään käyttäjälle tämän muodostaessa yhteyden FTP-palvelimeen.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Jätä oletuspalkki pois

Määrittää, näytetäänkö FTP-palvelimen oletustunnuspalkki. Jos asetus on valittu, oletuspalkki näytetään. Jos asetusta ei ole valittu, oletuspalkkia ei näytetä.

Huomautus

Jos Jätä oletuspalkki pois on valittu ja palkin sanomaa ei ole määritetty Palkki-kohdassa, FTP-palvelin näyttää tyhjän palkin FTP-asiakkaan muodostaessa yhteyden palvelimeen.

Tue käyttäjämuuttujia sanomissa

Määrittää, näytetäänkö FTP-sanomissa tietty käyttäjämuuttujajoukko. Jos asetus on valittu, käyttäjämuuttujat näytetään FTP-sanomissa. Jos asetusta ei ole valittu, sanoman teksti näytetään syöttömuodossa. Tuetut käyttäjämuuttujat ovat:

  • %BytesReceived% - Palvelimen asiakasohjelmaan lähettämien tavujen määrä nykyisen istunnon aikana.

  • %BytesSent% - Asiakasohjelman palvelimeen lähettämien tavujen määrä nykyisen istunnon aikana.

  • %SessionID% - Nykyisen istunnon yksilöivä tunnus.

  • %SiteName% - Nykyistä istuntoa isännöivän FTP-palvelimen nimi.

  • %UserName% - Kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnus.

Näytä yksityiskohtaiset sanomat paikallisille pyynnöille

Määrittää, näytetäänkö yksityiskohtaiset virhesanomat, kun FTP-asiakas muodostaa yhteyden FTP-palvelimeen samasta palvelimesta. Jos asetus on valittu, yksityiskohtaiset virhesanomat näytetään vain paikalliselle isännälle. Jos asetusta ei ole valittu, yksityiskohtaisia virhesanomia ei näytetä.

Huomautus

Yksityiskohtaiset virhesanomat näkyvät vain paikalliselle isännälle.

Palkki

Määrittää sanoman, jonka FTP-palvelin näyttää, kun FTP-asiakas muodostaa yhteyden palvelimeen ensimmäisen kerran.

Huomautus

Tämä sanoma on oletusarvoisesti tyhjä. Jos Jätä oletuspalkki pois on valittu ja palkin sanomaa ei ole määritetty Palkki-kohdassa, FTP-palvelin näyttää tyhjän palkin FTP-asiakkaan muodostaessa yhteyden palvelimeen.

Tervetuloa

Määrittää sanoman, jonka FTP-palvelin näyttää, kun FTP-asiakas on kirjautunut palvelimeen.

Huomautus

Tämä sanoma on oletusarvoisesti tyhjä.

Poistuttaessa

Määrittää sanoman, jonka FTP-palvelin näyttää, kun FTP-asiakas kirjautuu ulos palvelimesta.

Huomautus

Tämä sanoma on oletusarvoisesti tyhjä.

Yhteyksiä enintään

Määrittää sanoman, jonka FTP-palvelin näyttää, kun asiakas yrittää muodostaa yhteyden, mutta epäonnistuu, koska FTP-palvelimen sallittu asiakasyhteyksien enimmäismäärä on saavutettu.

Huomautus

Tämä sanoma on oletusarvoisesti tyhjä.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Käytä

Tallentaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Huomautus

Voit määrittää sanoman, jonka FTP-palvelin näyttää, kun käyttäjä muodostaa yhteyden palvelimeen. Sen lisäksi voit määrittää FTP-palvelimen hakemistojen selaamisen sisältöasetuksia FTP-hakemistoselaaminen-sivun ominaisuuksien avulla.

Katso myös


Sisällys